Ben Grosser: Software for Less
Ben Grosser: Programska oprema za manj

25/05 – 24/06/2022


How would users feel if software platforms actively worked to reduce engagement rather than to produce it? What if software interfaces encouraged conceptions of time that are slow rather than fast? Why can’t software want less instead of more?

Software for Less introduces functional applications and media-based artworks that tackle those questions, presenting works that produce less profit, less data and fewer users. Not software for more, but Software for Less.

Kako bi se počutili, če bi platforme skušale zmanjšati interakcijo, namesto da jo proizvajajo? Kaj, če bi vmesniki spodbujali počasno in ne hitro pojmovanje časa? Zakaj programska oprema ne more hoteti manj namesto več?

Programska oprema za manj uvede funkcionalne aplikacije in na medijih temelječa umetniška dela, ki naslavljajo ta vprašanja; pri tem pa predstavi dela, ki proizvajajo manj dobička, manj podatkov in manj uporabnikov. Ne programska oprema za več, temveč Programska oprema za manj.Organisation Organizacija
Aksioma – Institute for Contemporary Art in collaboration with arebyte Gallery, London AksiomaZavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, v sodelovanju z arebyte Gallery, London


Aksioma Project Space
Komenskega 18
SI—1000 Ljubljana


T +386 59 819 908
E aksioma@aksioma.org
https://aksioma.org

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 12 – 6PM


Aksioma – Institute for Contemporary Art Ljubljana is a non-profit cultural institution active both in Slovenia and internationally, exploring social, political, aesthetic and ethical issues through artistic production.