Nicole L’Huillier: La Orejona Records


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Janez Fakin Janša

16/05 - 02/06/2023


In La Orejona Records, Nicole L’Huillier works with sound, vibrations and resonances to explore the poetics of sonic unintelligibility. La Orejona is a membranal listening apparatus for more-than-human entities that acts as a recording studio. With its elastic vibrational membrane microphone, it can record phenomena such as sound waves, touch-activated oscillations and earth tremors. An apparatus for fuzzy, confusing signals, La Orejona is used for obfuscation and noise, and weaves independent signals into a collective, inseparable muddy mass of sound.

Part of the programme Tactics&Practice #14: Scale.


Nicole L’Huillier v instalaciji La Orejona Records z uporabo zvoka, vibracij in resonanc raziskuje poetiko zvočne nerazumljivosti. La Orejona je membranska naprava za poslušanje, namenjena več kot človeškim entitetam, oziroma skulptura, ki je hkrati studio. Opremljena je z elastičnim vibracijskim membranskim mikrofonom, ki omogoča snemanje pojavov, kot so zvočni valovi, z dotikom povzročena nihanja in tresenje tal, uporablja pa se za meglene in zavajajoče signale, zabrisovanje zvoka in ustvarjanje hrupa, pri čemer neodvisne signale splete v kolektivno in nedeljivo nečisto maso zvoka. Razstava je del programa Taktike&praksa #14: Merilo.


Organisation Organizacija:
Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana


Aksioma Project Space
Komenskega 18
SI—1000 Ljubljana


T +386 59 819 908
E aksioma@aksioma.org
https://aksioma.org

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 12 – 6PM


Aksioma – Institute for Contemporary Art Ljubljana is a non-profit cultural institution active both in Slovenia and internationally, exploring social, political, aesthetic and ethical issues through artistic production.