SUNDAY
NEDELJA
28/05/2023


18.00

@Meeting point: Ambrož Square (park)

Umetnost in ekologije skrbi
Art and Ecologies of Care

Curated by Urška Jurman
Voden sprehod z Urško Jurman

In a time of growing environmental and climate crises, how can art and culture co-create meaningful and transformative social and ecological relationships in the public sphere? On this guided walk we will get to know art projects and cultural initiatives that are in many ways inspiring examples of practices and ecologies of care.


Sites
Lokacije:

Matej Vogrinčič, On the Way Na poti, Ambrožev trg
Nevenkin gaj, park Tabor,
Beyond a Construction Site
Onkraj gradbišča, Resljeva cesta
Krater, Peričeva ulica, Bežigrajski dvori

Urška Jurman is an art historian and a sociologist of culture. She is active as a curator, editor, and writer in the field of contemporary art. Her work focuses on the intersection of art, critical spatial practices, ecology, and active citizenship. She is a co-founder of the Obrat Culture and Art Association with which she co-initiated, among others, also the community garden Beyond a Construction Site (Ljubljana, 2010–22). In 2021 she co-initiated (with Elke Krasny) Ecologies of Care working group. Since 2013, she has been the programme director of the Igor Zabel Association for Culture and Theory in Ljubljana.

Registration required at hello@ljubljanaartweekend.com

Na kakšne načine lahko umetnost in kultura v času naraščajoče okoljske in podnebne krize soustvarjata pomenljive in transformativne družbene in okoljske odnose v javnem prostoru? Na vodenem sprehodu bomo spoznali umetniške projekte in kulturne pobude, ki so v mnogočem navdihujoči primeri praks in ekologij skrbi.

Urška Jurman, umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture. Deluje kot kuratorka, urednica in piska na področju sodobne umetnosti. Posveča se povezovanju umetnosti, kritičnih prostorskih praks, ekologije in aktivnega državljanstva. Je soustanoviteljica Kulturno umetniškega društva Obrat, s katerim je med drugim sopobudnica skupnostnega vrta Onkraj gradbišča (Ljubljana, 2010–22). Leta 2021 je soiniciirala (z Elke Krasny) delovno skupino Ecologies of Care. Od leta 2013 je programska vodja Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Obvezne prijave na hello@ljubljanaartweekend.com