Ana Zavadlav: The Landscape of Calvino’s Folktales Pokrajine Calvinovih pravljic

Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira: Maša P. Žmitek

26/05 – 22/09/2023

»I looked for the spaces in between, images that would accompany the folktales, not
illustrate them.«
-Ana Zavadlav, interview with Nina Zagoričnik on radio Val 202

Illustrator Ana Zavadlav’s exhibition presents the originals created for Italo Calvino’s book Italian Folktales. Through a spatial installation, the illustrations shift from the two-dimensional world into three-dimensional space. The exhibition shows the process from sketches to the final illustrations created for the extensive collection of folktales. On the occasion of the 100th anniversary of the author’s birth, the book was translated by Gašper Malej and published last year by the Mladinska Knjiga Publishing House.

»Iskala sem prostore vmes, podobe, ki bodo spremljava pravljicam, ne njihova ilustracija.«
- Ana Zavadlav, intervju z Nino Zagoričnik za Val 202

Razstava ilustratorke Ane Zavadlav predstavlja izvirnike, nastale za knjigo Italijanske pravljice Itala Calvina. Ilustracije s prostorsko instalacijo iz dvodimenzionalnega sveta prehajajo v prostor. Na razstavi je prikazan proces ustvarjanja od skic do končnih ilustracij, nastalih za obsežno zbirko pravljic. Ta je ob 100. obletnici rojstva avtorja v prevodu Gašperja Maleja izšla lani pri založbi Mladinska knjiga.


Organisation Organizacija
Divja misel / Center ilustracijeCenter of Illustration
Stritarjeva ulica 7
SI—1000 Ljubljana


T  +386 70 900 120
E  info@centerilustracije.si
https://centerilustracije.si/


︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Friday: 10 – 6PM, Sunday: 10 – 2PM

Center of Illustration is a space, both physical and online, that presents, connects, and educates local artists in the field of illustration. It acquaints the general and professional public at home and abroad with a wide and diverse field of Slovenian illustration, presents its active creators, informs about current events, connects spaces and organizations, and takes care of the professionalisation of the field.