Common denominator
Skupni imenovalec

Self-organised group exhibition
Samoorganizirana skupinska razstava



Artists Umetnice_ki: Alen Ožbolt, Ksenija Čerče, Dejan Knez, Tatiana Kocmur, Francisco Tomsich, NAME, Urška Savič, Tilen Mihelič Kurent, Damián Vega Velasco, Nina Pivk, Cirkulacija 2



19/05 – 31/05/2022


The common denominator is what all exhibitors have in common – a temporary space for a variety of micro-experiments of self-organisation – research and the creation of alternative shared practices. This must continue.

In this exhibition, the common denominator is symbolically represented through artworks – paintings, drawings, installations, videos, photographs, ... The works are materially, thematically or personally historically charged with experiences and/or memories of a particular time and place shared by the participating artists.

Skupni imenovalec je tisto kar je skupno vsem razstavljavcem, tj. začasni prostor množine mikroposkusov samoorganiziranj – raziskovanj in ustvarjanj alternativnih skupnih praks. Ki se morajo nadaljevati.

Pri tej razstavi je skupni imenovalec na simbolni način predstavljen prek umetniških del – slik, risb, instalacij, videov, fotografij ... Dela so v materialih, tematikah ali osebno historično nabita z izkušnjo in/ali spominom na določen čas in prostor, ki so si ga delili sodelujoči umetniki.



Organisation Organizacija
Cirkulacija 2


Cirkulacija 2
Podhod Ajdovščina 2
SI—1000 Ljubljana


Circulation 2 is an independent arts initiative founded in 2007. Its main guideline is to serve as a "house of artists" – it is an interdisciplinary, independent art production and presentation space that incorporates artistic techniques that range from the fields of abstract sound, interactivity and algorithms, robotics, media, internet – all necessarily related technological approaches – and explores ever-changing performative approaches. It also works as a producer for different generations of artists, helping them with the technical realisation of their works as required.