Returning the Gaze
Vračanje pogledaArtists Umetnice: Nika Autor, Lela B. Njatin, Uršula Berlot Pompe, Suzana Brborović, Mateja Bučar, Jasmina Cibic, Lea Culetto, Dragica Čadež, Špela Čadež, Ksenija Čerče, Tina Dobrajc, Eclipse, Elena Fajt, Feminalz/Tatovi podob, Meta Grgurevič, Olja Grubić, Sanela Jahić, Duša Jesih, Andrea Knezović, Metka Krašovec, Ema Kugler, Tanja Lažetić, Maja Licul, Polonca Lovšin, Aprilija Lužar, Sanja Nešković Peršin, Špela Petrič, Alenka Pirman, Irena Pivka, Marjetica Potrč, Nataša Prosenc Stearns, Marija Mojca Pungerčar, Nataša Ribič, Lina Rica, Rene Rusjan, Maruša Sagadin, Duba Sambolec, Ana Sluga, Mojca Smerdu, Maja Smrekar, Saša Spačal, Zora Stančič, Robertina Šebjanič, Nika Špan, Apolonija Šušteršič, Neja Tomšič, Polona Tratnik, Milena Usenik, Aleksandra Vajd, Petra Varl, Kamila Volčanšek, Tanja Vujinović, Irena Z. Tomažin, Joni Zakonjšek, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Nataša Živković, Janja Žvegelj11/03 – 21/08/2022


The group exhibition Returning the Gaze offers a glimpse into the creative processes and practices of nearly sixty women artists, all either Slovenian or working in Slovenia, from the 1990s to the present day. With the works presented, it focuses on specific social issues, questions of identity, feminism and the representation of women artists in the art system, revealing different poetics, forms or concepts that allow a more systematic view of certain events of the past.

Razstava Vračanje pogleda prikazuje izsek iz ustvarjalnih procesov in praks skoraj šestdesetih umetnic v slovenskem prostoru od devetdesetih let preteklega stoletja do danes. S predstavljenimi deli usmerja pozornost na specifične družbene tematike, vprašanja identitete, feminizma in reprezentacije umetnic v umetniškem sistemu, hkrati pa razkriva raznolike poetike, forme ali koncepte, ki omogočajo bolj sistematičen pogled na določene dogodke iz preteklosti.Organisation Organizacija
Cukrarna Gallery Galerija Cukrarna


CALL ME

Series of portraits of younger-generation female artists Serija portretov umetnic mlajše generacije
Artists Umetnice: Helena Tahir, Maja Babič Košir, Meta Drčar, Ivana Bajec, Janja Kosi, Nevena Aleksovski, Neža Knez03/05 – 19/06/2022


Call me is a series of portraits of younger generation women artists working in the field of the contemporary visual arts. Seven video interviews in the intimate atmosphere of art studios reveal the art practices of seven women artists working both locally and internationally. Maja Babič Košir, Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Neža Knez, Meta Drčar, Helena Tahir and Janja Kosi answer questions about the media in which they work, their creative approaches, motivations, the development of their practices and goals of one kind or another. The portraits, shown consecutively for one week each, will be presented in Cukrarna as part of the Returning the Gaze exhibition. The artists will also intervene in the exhibition for a week by installing a selected artwork in an ongoing dialogue.

Call me je serija portretov umetnic mlajše generacije, ki delujejo na področju sodobne vizualne umetnosti. Sedem video intervjujev v intimnem vzdušju umetniških ateljejev razkriva umetniške prakse sedmih ustvarjalk, dejavnih tako v domačem kot v mednarodnem prostoru. Maja Babič Košir, Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Neža Knez, Meta Drčar, Helena Tahir in Janja Kosi odgovarjajo na vprašanja o medijih, v katerih ustvarjajo, o ustvarjalnih pristopih, motivaciji, razvoju lastne prakse ter takih in drugačnih ciljih. Portreti, ki se bodo zvrstili v sosledju, vsak za obdobje enega tedna, bodo predstavljeni v Cukrarni, kjer tvorijo del razstave Vračanje pogleda. Vanjo bodo umetnice, prav tako za obdobje enega tedna, dialoško posegle tudi z umestitvijo izbranega umetniškega dela.Organisation Organizacija
Cukrarna Gallery in collaboration with RAVNIKAR GALLERY SPACE Galerija Cukrarna v sodelovanju z RAVNIKAR GALLERY SPACE.


Maruša Sagadin: Wet feet
Maruša Sagadin: Mokre noge03/03 – 29/05/2022


Maruša Sagadin finished her studies of Architecture in Graz and then Sculpture at the Academy of Fine Arts in Vienna, where she is still based. Her solo exhibition at the Parterre Gallery is the first in a series of events taking a “One Space – One Artist – One Project” approach. Intriguingly titled Wet Feet, it showcases her recent works, carefully thought-out compositional wholes forming a metaphorical reflection on urban spaces intended as places for public gathering.

V Galeriji Parter se s samostojno razstavo Maruše Sagadin pričenja programska shema z izhodiščem v konceptu »en prostor – en umetnik – en projekt«. Na Dunaju živeča umetnica je najprej končala študij arhitekture v Gradcu in kasneje še študij kiparstva na dunajski Akademiji za likovno umetnost. Na razstavi s pomenljivim naslovom Mokre noge so predstavljena njena novejša dela oziroma premišljene kompozicijske celote, metaforično povezane z razmislekom o izbranih segmentih urbanih površin, namenjenih javnemu zbiranju.Organisation Organizacija
Cukrarna Gallery Galerija Cukrarna
Cukrarna Gallery
Poljanski nasip 40
SI—1000 Ljubljana

T +386 1 241 25 73
E info@cukrarna.art
https://cukrarna.art/en

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 7PM


With Cukrarna, the Slovenian capital gained an important new venue for the presentation of contemporary art, and thus spaces where the processes of articulating thought, production and presentation of contemporary art projects – visual, intermedia, performative, sound, music and other art forms – take place. The presentation of artworks through exhibitions and events is only one part of the institution's programme; Cukrarna's goal is to become a new hub for cultural events on a broader scale.