Vadim Fiškin: Light Weight
Vadim Fiškin: Lahkota teže

20/05 – 05/06/2022


Light is once again the focus of the project with the telling and paradoxical title Light Weight, which is an ephemeral phenomenon that is both completely visible and completely invisible. In conjunction with another fundamental physical dimension, weight, we arrive at the articulation of Fiškin's characteristic mental paradox, this time raising the question of the weight of light, with all the direct and metaphorical implications of this unusual word association. In a project with recognisable humour, behind which lies the touching human longing to transcend the limits of the cognitive apparatus on the path to utopian dreams, Fiškin will set up a never-to-be-solved equation of our view of the eternal questions.

V središču projekta s pomenljivo paradoksnim naslovom Light Weight je zopet svetloba, efemerni fenomen, ki je istočasno povsem viden in docela nerazviden. Ko je postavljen v korelacijo s še eno bazično fizikalno dimenzijo, težo, pridemo do artikulacije za Fiškina tako značilnega miselnega paradoksa, ki se tokrat zastavi kot vprašanje teže svetlobe z vsemi neposrednimi in metaforičnimi implikacijami te nenavadne besede zveze. Fiškin bo v projektu s prepoznavnim humorjem, ki skriva ganljivo človeško hrepenenje, da se vedno znova poda onkraj omejitev svojega spoznavnega aparata na pot svojih utopičnih sanj, vzpostavil nikoli rešljivo enačbo našega pogleda na večna vprašanja.Organisation Organizacija
DUM Association of Artists DUM Društvo umetnikov


︎︎︎
ARTBUTLER SHOWROOM

DUM Association of Artists
Kolodvorska ulica 6
SI—1000 Ljubljana


T +386 40 552299
E dum@dum-club.si
www.dum-club.si

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Project Specific 


DUM Association of Artists was founded in 1999 by the artists Mateja Bučar and Vadim Fishkin. Since then, DUM has been working as a project space and as an international producer of contemporary art. It is dedicated to the presentation, support and reflection of various fields of contemporary art, from performing and visual arts to contemporary dance and art theory and criticism. DUM project space is dedicated to practices deeply rooted in the tradition of conceptualism as well as to artistic research that seeks to transcend the boundaries of genres and fields.