Nika Rupnik: Lateral Drawing
Stranski ris


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Ajda Ana Kocutar


10/05 – 05/06/2023


The artist Nika Rupnik has created a spatial installation consisting of transparent panels and architectural compositions depicted on them. In such a way, she transforms the exhibition space into a place for contemplating the space itself. The basis of the installation is drawing, which finds its echo in printmaking and light projection. The superimposition of surfaces, drawings and their shadows creates a new dynamic into which the visitor enters and brings a dimension of his own perception and interpretation into the space.


Umetnica Nika Rupnik je ustvarila prostorsko postavitev, ki jo sestavljajo prosojne ploskve in na njih upodobljene arhitekturne kompozicije. Razstavni prostor tako spreminja v mesto kontemplacije prostora kot takega. Osnova instalacije je risba, ki svoj odmev najde v grafiki in svetlobni projekciji. Plastenje ploskev, risb in njihovih senc ustvarja novo dinamiko, v katero vstopa obiskovalec in tako v prostor vnese še dimenzijo lastne zaznave ter interpretacije.Klara Kracina: Notes
Zapisi


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Ema Kobal

04/05 – 05/06/2023


Zin Notes is a collection of notes by strangers found on the ground and collected by Klara Kracina over the past five years. It functions as a kind of herbarium of found notes whose meaning is revived through a new context and reflection on their purpose in the format of a zine collection. They encourage us to make up our own stories, even if we have perceived just an inkling of the author's everyday life in the found note.


Zin Notes (Zapisi) je zbirka na tleh najdenih zapisov neznancev, ki jih je Klara Kracina zbirala v preteklih petih letih. Deluje kot nekakšen herbarij najdenih listkov z zapisi, ki se z novim kontekstom in razmišljanjem o njihovem namenu ponovno osmislijo v formatu zin zbirke. Spodbudijo nas k temu, da sami ustvarimo zgodbe, čeprav smo z najdeno beležko videli le en delček vsakdana avtorja zapisa.Marketplace
Tržnica


Group exhibition

Skupinska razstava

Curated by Kurira:
Urška Kleindienst, Špela Pečjak, Vida Šturm

25/05 – 30/06/2023On the occasion of the gallery's seventh anniversary, we reflect on the space in which the gallery operates. The exhibition will showcase the artists' different perspectives on the chosen theme, both visually and conceptually. The artworks presented engage with the theme through critique and observation, or are simply inspired by the visual and aesthetic value of this urban space. There will also be works that question or respond to the issues of the art market. In this way, we extend the address of our position in the urban space to the gallery's position on the art scene.


Ob sedmi obletnici delovanja galerije razmišljamo o prostoru, kjer galerija deluje. Razstava bo prikazala raznolike poglede avtoric in avtorjev na izbrano temo, tako v vizualnem kot konceptualnem smislu. Predstavljena umetniška dela se teme lotevajo skozi kritiko in observacijo ali pa se le navdihujejo v vizualni ter estetski vrednosti tega urbanega prostora. Na ogled bodo tudi dela, ki se sprašujejo ali odzivajo na vprašanja trga umetnosti. S tem razširjamo naslavljanje svojega položaja znotraj urbanega prostora na položaj, ki ga ima galerija na umetniškem prizorišču.


Organisation Organizacija:
Kino Šiška / DobraVaga


DobraVaga Gallery
Adamič-Lundrovo nabrežje 5
SI—1000 Ljubljana


T +386 30 310 106
E info@dobravaga.si
W www.dobravaga.si/en

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Monday - Saturday, 9 – 6PM


DobraVaga is an exhibition and project space, a sales gallery and an open studio with different visual languages of art, style and content, focusing on the production of the young generation of artists. Anchored in the premises of the former fish market under the Plečnik arcades on the Ljubljanica, the gallery promotes new editions of visual stories and original artistic practices.