Seeing red
Rdeča

Artists Umetnice_ki: Goran Bertok, Conny Blom in Nina Slejko Blom, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Dušan Kirbiš, Peter Koštrun, Zmago Lenárdič, Ira Marušič, Andrei Molodkin, Katja Pál, Tadej Pogačar, Uroš Potočnik, Oto Rimele, Vlado Stjepić12/05 – 30/06/2022


The exhibition Seeing red explores not only its "self", the red within the red, but also various applications and materialisations of red, unhesitatingly traversing different fields from classical painting, printmaking and photography, to purely conceptual uses in doing so.

Red is a "concept" rather than a metaphor, it is a substance rather than an expression, it is a media fluid into which every substance and image can be immersed. What distinguishes it from digital images in the visual arts is the constant tendency not only to use it as a drawing surface for some contextual use but to give it – as if it were a functioning substance – a living and unique presence in contemporary art.

Razstava Rdeča ne raziskuje samo njenega »sebstva«, kaj je rdeče v rdečem, temveč tudi različne aplikacije in materializacije rdeče ter pri tem brez zadržkov preči različna področja od klasičnega slikarstva, grafike in fotografije do povsem konceptualnih načinov njene uporabe.

Rdeča je prej »koncept« kot metafora, je prej snov kot izraz, je medijski fluid, v katerega se lahko potopita katerakoli snov in podoba. Kar jo v likovni umetnosti loči do digitalne imažerije, je konstantna tendenca po utelešenju, da ni samo znakovna površina neke kontekstualne uporabe, temveč ohranja – kot bi bila delujoča snov – živo in enkratno navzočnost v sodobni umetnosti.Organisation Organizacija
Equrna Gallery Galerija Equrna


Equrna Gallery
Gregorčičeva 3a
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 252 71 23
E info@equrna.si
W https://www.equrna.si/

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 12 – 7PM


Equrna Gallery was founded in 1982 as the first private gallery in the former Yugoslavia and has been located at Gregorčičeva 3 since 1984. From the very beginning, it was set up as an exhibition and sales gallery for contemporary art. So far, over 350 exhibitions have been shown in the gallery and more than 50 prepared abroad. Equrna Gallery has presented itself at all major international art fairs, such as Art Basel, LA Art Fair, Art Forum Berlin, Preview Berlin, ARCO – Madrid, Art Chicago.