SATURDAY
SOBOTA
27/05/2023


11.00

@Meeting point at Škuc Gallery, Stari trg 21

FROM BEGINNING TO END – if the beginning is an art school and the end is a collection but since we all know that there is no beginning and no end: HERE WE ARE NOW

OD ZAČETKA DO KONCA – če je začetek šola umetnosti in konec umetniška zbirka, a ker vsi vemo da ni pravega začetka in ne konca: TU SMO ZDAJ

Guided tour by Hana Ostan Ožbolt
Voden sprehod s Hano Ostan Ožbolt

What spaces in our city are essential to the delicate ecosystem of the arts, ranging from academic, exhibition, gallery and commercial spaces to museums that also manage their own collections? A walk along the familiar and beloved paths of the city centre will give a better understanding of the local artistic infrastructure and offer a unique insight into its stories.

Hana Ostan Ožbolt is an art historian working as an independent curator and writer. From 2018 she worked for the ULAY Foundation, being its Director between 2019–2023. Based in Vienna, she currently holds a Guest Professorship at die Angewandte, Universität für angewandte Kunst Wien, and is a contributor for Artforum.

Registration required at hello@ljubljanaartweekend.com

Kateri prostori v našem mestu so ključni za delikaten ekosistem umetnosti, ki vključuje vse od študijskih, razstavnih, galerijsko-prodajnih in muzejskih prostorov, ki upravljajo tudi s svojimi zbirkami? Sprehod po lokalcem znanih in ljubih poteh mestnega jedra bo omogočil boljše razumevanje mestne umetniške infrastrukture in ponudil unikaten vpogled v zgodbe mesta samega.  

Hana Ostan Ožbolt je umetnostna zgodovinarka, ki deluje kot neodvisna kuratorka in piska. Od leta 2018 je delala za Fundacijo ULAY, med 20192023 je bila njena direktorica. Živi in dela na Dunaju, kjer je trenutno gostujoča profesorica na die Angewandte, Univerzi uporabnih umetnosti Dunaj ter sodelavka revije Artforum.

Obvezne prijave na hello@ljubljanaartweekend.com.