Zora Stančič: Commission
Zora Stančič: Naročilo

21/04 – 29/05/2022


The exhibition entitled Commission by Zora Stančič attempts to figuratively illuminate the dilemmas of the artist confronted with a commissioned work. Various moral and ethical issues, as well as the context in which the work is created, also influence the process and outcome of the work itself. When working on the last commission for a painting in a private house, the process itself took more than a year. During this time, many proposed solutions, sketches and prints were made. The artist's overriding premise was to create a work that would satisfy both the client and her own standards, while she wanted at the same time the painting to be somewhat different from her previous art practice. The exhibition does not show the work in the clients' private homes, but only the process of finding and perhaps improving this year-long journey, in which the architects and designers of the space were also involved.

Razstava z naslovom Naročilo avtorice Zore Stančič poskuša na likovno vizualen način osvetliti dileme umetnika, ki se sooča z delom po naročilu. Različna moralno-etična vprašanja in kontekst nastajanja dela vplivajo tudi na proces in rezultat samega dela. Pri zadnjem naročilu za sliko v zasebni hiši je sam proces trajal več kot leto dni. V tem času so nastali številni predlogi za možne rešitve, skice in grafike. Vodilna premisa avtorice je bila narediti delo, ki bo zadovoljilo tako naročnike kot lastne standarde, hkrati pa je želela zastaviti sliko malo drugače od svoje dosedanje umetniške prakse. Na razstavi ne bomo videli dela, ki je postavljeno v zasebni bivalni prostor naročnikov, temveč le proces iskanja in morda nadgradnjo tega enoletnega potovanja, pri katerem sta sodelovala tudi arhitekta in oblikovalca prostora.Organisation Organizacija
GalerijaGallery

*
Saturday 11.00–12.00, closed on Sunday
V soboto 11.00–12.00, v nedeljo zaprto


GalerijaGallery
Trg prekomorskih brigad 1
SI—1000 Ljubljana


T +386 40 951 492
E galerijagallery@gmail.com
W www.galerijagallery.com

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Tuesday – Friday, 2 – 6 PM or by appointment


GalerijaGallery is the first gallery space of the Made in China project. It is located on the 6th floor of the municipal building at Trg prekomorskih brigad 1 in the Šiška district. GalerijaGallery is a space for the sale of multiples and a place for small-scale, well-considered exhibitions by artists. GalerijaGallery promotes art as an important social practice and aims to become a place of encounter and dialogue around artworks and art.