Photo/Print: The Role of Photography in 1970s Printmaking and Graphic Design
Foto/grafika: vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let


Artists Umetnice_ki: Zvest Apollonio, Dušan Benko, Berko, Janez Bernik, Brane Bitenc, Vesna Črnivec, Harald Draušbaher, Bronislav Fajon, Marko Gosar, HC Kolektiv, Aldo Ivančič, Stane Jagodič, Jure Jančič, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Oskar Kogoj, Neven Korda, Nino Kovačević, Janez Koželj, Marjan Kravos, Peter Krivec, Miljenko Licul, Lojze Logar, Anita Lopojda, Dušan Mandić, Adriana Maraž, Janez Matelič, Simon Mlakar, Ranko Novak, Iztok Osojnik, Jani Osojnik, Milan Pajk, Dušan Pirih Hup, Duba Sambolec, Aleš Sedmak, Judita Skalar, Peter Skalar, Darko Slavec, Jože Spacal, Cveta Stepančič, Janez Suhadolc, Gorazd Šefran, Rudi Španzel, Jane Štravs, Matjaž Vipotnik, Cveto Zlate, Milan Zornik01/04 – 19/06/2022


At the end of the 1960s, photographic inserts began appearing in graphic prints and graphic design images alongside established visual elements. The use of partial or entire photographs soon became a popular expressive procedure, which we can trace throughout the 1970s and beyond. Comprising an exhibition and monograph, the project Photo/Print attempts to highlight this phenomenon of photographic images and photographic thinking in printmaking and graphic design. The exhibition is curated by Gregor Dražil and Lucija Šutej.

Ob koncu šestdesetih let minulega stoletja so se v grafičnih in grafičnooblikovalskih podobah ob ustaljenih likovnih elementih začeli pojavljati inserti fotografskega značaja. Uporaba koščkov ali celotnih fotografij je kmalu postala priljubljen izrazni prijem, ki mu lahko sledimo celotna sedemdeseta leta in dalje. Projekt Foto/grafika, ki ga sestavljata razstava in monografija, skuša osvetliti pojav fotografske podobe in fotografskega razmišljanja v grafiki in grafičnem oblikovanju.
Kustosa razstave sta Gregor Dražil in Lucija Šutej.Organisation Organizacija
International Centre of Graphic Arts Mednarodni grafični likovni center

︎︎︎ ARTBUTLER SHOWROOM

International Centre of Graphic Arts MGLC
Pod turnom 3
SI—1000 LjubljanaT +386 1 241 38 00
E info@mglc-lj.si
W www.mglc-lj.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PMThe International Centre of Graphic Arts (MGLC) is a specialised museum and producer of printed and contemporary art, based on the heritage of the International Biennale of Graphic Arts and the art of printing. The museum holds extensive collections of prints and art publications produced since after the Second World War, which can be viewed in the study cabinet. It is located in the central part of Tivoli Park in Ljubljana and attracts visitors with a diverse culture and education programme.