Sangara Perhaj: Peekaboo!
Sangara Perhaj: KU-KU!

10/05 – 06/06/2022


In the exhibition Peekaboo!, Sangara Perhaj focuses on faces, on the personalities we read in them and come to know from them. Communication between people takes place on several levels, at least verbally and non-verbally, and the facial expressions of those communicating are an essential part of this, which can confirm the words spoken or give them a completely different meaning. We are used to recognising faces very quickly, so we often see them in objects around us. We tend to react emotionally to them and attribute a certain state and character to them. The artist tries to reproduce the images perceived in this way and to develop them a few steps further by imagining their personalities.

Sangara Perhaj se na razstavi KU-KU! osredotoča na obraze in osebnost, ki jo razbiramo in spoznavamo z njih. Komunikacija med ljudmi poteka na več ravneh, vsaj na verbalni in neverbalni, in izrazi na obrazih komunicirajočih kot njen bistven del lahko izgovorjene besede potrdijo ali pa jim dajo povsem drug pomen. Navajeni smo izjemno hitro prepoznavati obraze, zato jih pogosto ugledamo tudi v predmetih, ki nas obkrožajo. Nagnjeni smo k temu, da se nanje čustveno odzovemo, jim pripišemo določeno stanje in značaj. Na tak način percipirane podobe poskuša umetnica poustvariti in jih v zamišljanju njihovih osebnosti popeljati še nekaj korakov naprej.Organisation Organizacija
Kino Šiška


Kino Šiška Centre for Urban Culture
Trg prekomorskih brigad 3
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 500 30 00
E info@kinosiska.si
W www.kinosiska.si/en

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Monday - Sunday, 3 – 10PM


Since 2009, Kino Šiška has been the central Slovenian institution for contemporary music concerts, complemented by programmes of visual and performative culture. Its expanded programme, such as the DobraVaga gallery, the international comic festival Tinta, the international contemporary dance festival CoFestival and the festival and conference MENT Ljubljana, has become part of Slovenia's recognisable cultural image over the past decade.