ETC. Maria Vorobjova: Welcome to My Homepage ETC. Maria Vorobjova: Dobrodošli na moji strani


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
ETC. Magazine Revija ETC.

16/05 – 09/06/2023


Maria Vorobjova focuses on the maximalist, fully customisable and friendly environment of early websites, in contrast to the cold, minimalist look of the web space that Meta offers us. Her work weaves threads between play and sensitivity, between collective joy and online communities, especially in the context of early web culture. By collecting, constructing and curating artefacts from the IRL URL relationship, she creates boundless dreamscapes and techno-utopias. When she is not building her own little virtual worlds, she works as a designer.


Maria Vorobjova se osredotoča na maksimalistično, povsem prilagodljivo in prijazno okolje zgodnjih spletnih strani v nasprotju s hladno, minimalistično podobo spletnega prostora, ki nam ga namenja Meta. V svojem delu spleta niti med igro in tenkočutnostjo, med kolektivnim veseljem in spletnimi skupnostmi, predvsem v okviru zgodnje spletne kulture. Z zbiranjem, konstruiranjem in kuriranjem artefaktov z relacije IRL URL ustvarja brezmejne sanjske krajine in tehgnostične utopije. Kadar ne gradi svojih malih virtualnih svetov, dela kot oblikovalka.


Organisation Organizacija:
Kino Šiška, ETC. MagazineKino Šiška Centre for Urban Culture
Trg prekomorskih brigad 3
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 500 30 00
E info@kinosiska.si
W www.kinosiska.si/en

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Monday - Sunday, 3 – 10PM


Since 2009, Kino Šiška has been the central Slovenian institution for contemporary music concerts, complemented by programmes of visual and performative culture. Its expanded programme, such as the DobraVaga gallery, the international comic festival Tinta, the international contemporary dance festival CoFestival and the festival and conference MENT Ljubljana, has become part of Slovenia's recognisable cultural image over the past decade.