da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odg ...
Artists in dialogue with a collection of poems
Umetnice in umetniki v dialogu s pesniško zbirkoArtists Umetnice_ki: Helena Tahir, Maja Babič Košir & Nevena Aleksovski, Joni Zakonjšek, Gašper Kunšič, Marko Jakše, Tina Dobrajc, Zora Stančič, Viktor Bernik, Sašo Vrabič, Tadej Vaukman24/05 – 08/07/2022 


da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odg... is a group exhibition project that expands on the fourth collection of poems (2019) by Anja Zag Golob. The idea for the group exhibition grew out of the author's desire for interdisciplinary action in the published collection of poems, for crossing the boundaries between artistic genres and for collaboration, as well as from the fact that the book was designed and bound as a hardback with an entirely white cover. Ten painters were given a copy of the book to add to its content and expand on it with an alternative reading through interventions in line with their visual practice.

da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odg... je skupinski razstavni projekt, ki nadgrajuje četrto pesniško zbirko (2019) Anje Zag Golob. Ideja za skupinsko razstavo izhaja po eni strani iz avtoričine želje po interdisciplinarnem udejstvovanju v zbirki izdane poezije, prehajanju mej med umetniškimi žanri ter sodelovanju, po drugi pa iz dejstva samega oblikovanja knjige, ki ima povsem belo, trdo vezano naslovnico. Deset slikark in slikarjev je prejelo svoj izvod knjige, njeni vsebini pa so z intervencijo, skladno z njihovo vizualno prakso, dodali alternativno branje.Organisation
Organizacija
Kresija Gallery in collaboration with RAVNIKAR GALLERY SPACE and Anja Zag Golob Galerija Kresija v sodelovanju z RAVNIKAR GALLERY SPACE in Anjo Zag Golob


Kresija Gallery
Stritarjeva ulica 6
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 306 11 71
E galerija@ljubljana.si
W www.ljubljana.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 10 – 6PM, Saturday, 10 - 2PM, Sunday, 10 – 1PM


Kresija Gallery is an exhibition space of the City of Ljubljana. In cooperation with individual artists, authors or with institutes, institutions, associations and NGOs, it ensures diverse and heterogeneous presentations of exhibition projects.