ETC. / Fever Dream ETC.  Vročične sanje


Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki: Pavle Banović, Željko Beljan & Rebecca Merlic, Dalea Kovačec, Ava Zevop

Curated by Kurira:
ETC. Magazine Revija ETC.

24/05 – 15/06/2023


The exhibition Fever Dream brings together four art projects presented in the second issue of the same name of ETC. magazine. The works step along the border between the real and the unreal, the dream and the tangible world, questioning the power and limits of artificial intelligence and attempting to shake the reliability of human memory. With different approaches, the selected projects place dream archives in virtual and physical public space, produce artificially generated images and false memories and thus refer to the complexity of our time and the power of art to deal with it.


Razstava Vročične sanje združuje štiri umetniške projekte, predstavljene v istoimenski drugi številki revije ETC. Dela stopajo po meji med resničnim in neresničnim, sanjskim in otipljivim svetom, se sprašujejo po moči ter omejitvah umetne inteligence in poskušajo zamajati zanesljivost človeškega spomina. Izbrani projekti z uporabo različnih pristopov v virtualni ter fizični javni prostor umeščajo arhive sanj, proizvajajo umetno ustvarjene podobe in lažne spomine, s tem pa kažejo na kompleksnost našega časa in moč umetnosti, da se z njim sooča.Organisation Organizacija:
ETC. Magazine


Kresija Gallery
Stritarjeva ulica 6
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 306 11 71
E galerija@ljubljana.si
W www.ljubljana.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 10 – 6PM, Saturday, 10 - 2PM, Sunday, 10 – 1PM


Kresija Gallery is an exhibition space of the City of Ljubljana. In cooperation with individual artists, authors or with institutes, institutions, associations and NGOs, it ensures diverse and heterogeneous presentations of exhibition projects.