20th Century.
Continuities and Ruptures

20. stoletje.
Kontinuitete in prelomi

A selection of works from the national collection of Museum of Modern Art
Razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije

The exhibition 20th Century. Continuities and Ruptures breaks with traditional linearity by introducing the themes of the 20th-century avant-gardes and the art of partisan resistance, placing them on an equal footing with the better-known currents in national art history and thus shedding new light on them.

The exhibition begins with the entry of modernism into Slovenian art and ends with the Ten Days War for Slovenian independence. The main novelties in this exhibition are the presentation of the avant-garde of the 1920s and the second reconstruction of the Trieste Constructivist Space (1927) headed by Dragan Živadinov and Miha Turšič (Delak Production House).

Stalna razstava del iz zbirk Moderne galerije tradicionalno linearnost kronološke postavitve modernističnih del prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako obenem tudi prevprašujeta.

Razstava se pričenja z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor, konča pa se z desetdnevno vojno v času osamosvojitve Slovenije. Predstavitev avantgarde dvajsetih let obsega tudi drugo rekonstrukcijo Tržaškega konstruktivističnega ambienta (1927), ki sta jo vodila Dragan Živadinov in Miha Turšič (Zavod Delak).Organisation Organizacija
Museum of Modern Art Moderna galerija (MG+MSUM)


︎︎︎ ARTBUTLER SHOWROOM
Museum of Modern Art
Cankarjeva 15
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 2416 800
E info@mg-lj.si
W www.mg-lj.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM
The Museum of Modern Art is Slovenia's principal national institution for modern and contemporary art, operating at two locations, Cankarjeva 15 and Maistrova 3. The Museum of Modern Art (Cankarjeva 15) preserves and showcases the national art collection of the 20th century. As a museum of modern art it systematically explores, collects, and presents the art of Modernism and its traditions. It deals primarily with Slovenian 20th century art from the beginnings of Modernism around 1900, but also with contemporary artists who continue the tradition of Modernist trends.