Don't Dream Dreams: A Selection from the Art Collection Telekom and Two Commissioned Works Ne sanjajte sanj: Izbor iz zbirke Telekom in novi deli


Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki: Saša Auerbah, Jane Čalovski, Danica Dakić, Aleksandra Domanović, Kyriaki Goni, Petrit Halilaj, Pravdoljub Ivanov, Ali Kazma, Luka Kedžo, Eva Kot'átková, Marija Kulikovska, Marek Kvetán, Piotr Łakomy, Hortensia Mi Kafchin, Ciprian Mureşan, Paul Neagu, Paulina Ołowska, Roman Ondák, Agnieszka Polska, Stepan Rjabčenko, Slavs and Tatars, Marko Tadić, Iza Tarasewicz, Krasimir Terziev, Martina Vačeva, Two new commissioned works
Novi produkciji: Maja Babič Košir, Lana Čmajčanin

Curated by Kurira:
Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

23/05 – 30/07/2023


In works of art, which are archives of elements, the most important thing is to arrange the multitude of components, rather than their elimination, for example, by replacing the set of elements with a generalization, with the rules according to which they are created, or which represent their unified, deeper point. From dealing with the history of art, through cosmologies, educational situations, urban planning, to collections of drawings, so-called psychological theaters and anthropomorphic sculptures - 43 works by 25 artists from Eastern and Southeastern Europe will be on display in the five halls of MG+. Two new commissioned works will also be presented as part of the exhibition.


V umetninah, ki so arhivi elementov, je najpomembnejše urejanje množice sestavin, ne pa njeno odpravljanje, na primer tako, da bi se skupek elementov nadomestil s splošnim, s pravili, po katerih nastajajo oz. ki predstavljajo njihovo enovito, globljo poanto. Od soočanja z zgodovino umetnosti, prek kozmologij, edukacijskih situacij, urbanizma, do zbirk risb in t.i. psiholoških gledališč ter antropomorfnih skulptur – v petih dvoranah MG+ bo na ogled 43 del 25 umetnic in umetnikov, ki prihajajo iz vzhodne in jugovzhodne Evrope. V okviru razstave bosta predstavljeni tudi dve novi naročeni deli. 


Organisation Organizacija:
MG+MSUM, Art Collection Telekom


20th Century. Continuities and Ruptures 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi


Permanent exhibition
Stalna postavitev

Permanent exhibition of selected works from the national collection of Museum of Modern Art breaks with traditional linearity by introducing the topics of the 20th century avant-gardes and of the art of the Partisan resistance, bringing them into the national history of art on an equal footing with more familiar trends and, as a consequence, casting new light on the latter.

The exhibition begins with the entry of modernism into Slovenian art and ends with the ten-day war for Slovenian independence. The main novelties in this exhibition are the presentation of the avant-garde of the 1920s and the second reconstruction of the Trieste Constructivist Space (1927), headed by Dragan Živadinov and Miha Turšič (Production House Delak).


Stalna razstava del iz zbirk Moderne galerije tradicionalno linearnost kronološke postavitve modernističnih del prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako obenem tudi prevprašujeta.

Razstava se pričenja z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor, konča pa se z desetdnevno vojno v času osamosvojitve Slovenije. V okviru predstavitve avantgarde dvajsetih let je tudi  druga rekonstrukcija Tržaškega konstruktivističnega ambienta (1927), ki sta jo vodila Dragan Živadinov in Miha Turšič (Zavod Delak).*For free admission as part of Ljubljana Art Weekend please use the password “LJUBAW” at reception.

*Za prost vstop v okviru dogodka Ljubljana Art Weekend, prosimo, da na recepciji uporabite geslo “LJUBAW”.


Organisation Organizacija:
MG+MSUMMuseum of Modern Art
Cankarjeva 15
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 2416 800
E info@mg-lj.si
W www.mg-lj.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM
The Museum of Modern Art is Slovenia's principal national institution for modern and contemporary art, operating at two locations, Cankarjeva 15 and Maistrova 3. The Museum of Modern Art (Cankarjeva 15) preserves and showcases the national art collection of the 20th century. As a museum of modern art it systematically explores, collects, and presents the art of Modernism and its traditions. It deals primarily with Slovenian 20th century art from the beginnings of Modernism around 1900, but also with contemporary artists who continue the tradition of Modernist trends.