Emergency Exit
Zasilni izhodArtists Umetnice_ki: Agnieszka Brzeżańska, Družina bistrih potokov/The Family of Clear Streams, Družina iz Šempasa/The Šempas Family, Vadim Fiškin, Micutoši Hanaga & Jusacu Kito Sodan (Skupina menihov, ki prinaša prekletstvo smrti/Group of Monks Bringing the Curse of Death), Beom Kim, Neža Knez, Natalia LL, Polonca Lovšin, Karel Miler, Peter Nadin & Natsuko Uchino & Aimée Toledano, OHO (Marko Pogačnik, Milenko Matanovič, David Nez, Andraž Šalamun, Naško Križnar, Iztok Geister, Matjaž Hanžek), Marko Peljhan, Špela Petrič, Plateauresidue, Marika & Marko Pogačnik, Marjetica Potrč, Franc Purg, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Miloš Šejn, Petr Štembera, Aleksandra Vajd & Anetta Mona Chisa, Zakole, Brane Zorman03/12/2021 – 11/09/2022


The exhibition Emergency Exit revolves around the burning environmental issues of our time, looking for answers in post-war neo-avant-garde artistic practices and current ecological initiatives. Responding to apparently hopeless situations of social and ecological cataclysms, such initiatives seek ways to survive in a system affected by the collapsed structure of the ecosystem.

Razstava Zasilni izhod se posveča urgentnim okoljskim vprašanjem današnjega časa. Pri iskanju odgovorov se sklicuje na povojne neoavantgardne umetnostne prakse, posveča pa se tudi sodobnim ekološkim pobudam. Te delujejo v na videz brezizhodnih situacijah družbene in ekološke kataklizme ter iščejo načine preživetja v sistemu znotraj porušene strukture ekosistema.Organisation Organizacija
Museum of Modern Art Moderna galerija (MG+MSUM)

The Otolith Group:
Xenogenesis
Artists Umetnice_ki:
Anjalika Sagar & Kodwo Eshun

17/03 – 03/09/2022


Xenogenesis brings together a selection of key works by The Otolith Group, the London-based art collective. This cross-section of works, created between 2011 and 2018, reflects the artists’ ongoing commitment to creating what they call “a science fiction of the present” through the use of images, voices, sounds and performance. Suspended between fiction, poetry, documentary and theory, The Otolith Group’s post-cinematic films, high-definition videos and multiple screen installations address the global crises of the Racial Capitalocene that have shaped contemporary planetary capitalism.

Xenogenesis predstavlja izbor ključnih del v Londonu delujoče dvojice The Otolith Group. Ta prerez del, nastalih med letoma 2011 in 2018, odraža njuno zanimanje za ustvarjanje »znanstvene fantastike sedanjosti«, kot temu pravita sama, s podobami, glasovi, zvoki in performansi. Njuni postfilmski (post-cinematic) filmi, visokoločljivostni videi in večzaslonske instalacije se gibljejo med fikcijo, poezijo, dokumentarnostjo in teorijo ter obravnavajo globalne krize rasnega kapitalocena, ki so pripeljale do sodobnega planetarnega kapitalizma.Organisation Organizacija
Museum of Modern Art Moderna galerija (MG+MSUM)


Nika Autor in collaboration with Newsreel Front: If the Forests Could Talk, They Would Dry Up with Sadness
Nika Autor v sodelovanju z Obzorniško fronto: Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili


08/03 – 20/06/2022


“Nika Autor shot three short documentaries around the razor-wire gates to create a shameful monument to the shameful times that will, at some point in the future, remind the embarrassed children of the barbarians to carefully remove the rusted razor-wire from the wounded wood and wounded flesh, to apologise profoundly, and to proceed with the reparations.”
Jurij Meden, curator at the Austrian Film Museum in Vienna

»Nika Autor je posnela tri kratke dokumentarne filme o rezilni žici, da bi ustvarila sramotni spomenik sramotnim časom, ki bo nekoč v prihodnosti osramočene otroke barbarov spomnil, naj iz ranjenega gozda in ranjenega mesa skrbno odstranijo zarjavelo rezilno žico, se globoko opravičijo in začnejo z odškodninskimi postopki.«
Jurij Meden, programski vodja in kurator v Avstrijskem filmskem muzeju na DunajuOrganisation Organizacija: Moderna galerija (MG+MSUM)


Museum of Contemporary Art Metelkova +MSUM
Maistrova 3
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 2416 800
E info@mg-lj.si
W www.mg-lj.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM
Museum of Contemporary Art Metelkova +MSUM covers contemporary practices in the field of the visual arts. It presents new contents in and new ways of expressing, exhibiting and interpreting contemporary art. By regularly purchasing works by Slovene artists, it is building a permanent collection of the 21st century art and adding to the international Arteast Collection 2000+ by purchasing works by foreign artists.