In Situ In si tu
Lighting Guerrilla Svetlobna gverilaStudents of the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, Department of Video and New Media Študentke_je Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, smer Video, animacija in novi mediji: Lara Žagar, Mojca Radkovič, Hana Zadnikar, Korina Ferčec, Jurij Hartman, Tomaž Pavšek, Pika Potočnik, Tyana Rendič, Eva Ana Zudič23/05 – 16/06/2022


What are shadows in a metaphorical sense in contemporary life, living and society in general? What does a shadow actually mean for life in general? What is the reflection of today's society? Under the guidance of new media artist Sašo Sedlaček, the students of ALUO UL with selected artists of the younger generation will create a complete lighting ambience together under the baton of curator Marko Vivoda. During the creation process, they will learn how to use modern technological (Arduino) and mechanical means (motors) to create a dynamic environment, a single organism.

Kaj so sence v metaforičnem smislu v našem sodobnem življenju, bivanju, družbi nasploh? Kaj dejanska senca pomeni za življenje nasploh? Kaj je refleksija sodobne družbe? Študentje ALUO UL z izbranimi ustvarjalci mlajše generacije bodo pod vodstvom novomedijskega umetnika Saše Sedlačka in pod taktirko kuratorja Marka Vivode soustvarjali celovit svetlobni ambient. V procesu ustvarjanja se bodo seznanili z uporabo sodobnih tehnoloških (arduino) in mehaničnih sredstev (motorji), s katerimi bodo ustvarili dinamično okolje, enovit organizem.Organisation Organizacija
Lighting Guerrilla (Strip Core/Forum Ljubljana), Mala galerija BSI, Academy of Fine Arts and Design (UL) Svetlobna gverila (Strip Core/Forum Ljubljana), Mala galerija BSI, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL)

*
Closed on Sunday V nedeljo zaprto


Mala galerija BSI
Slovenska cesta 35
SI—1000 Ljubljana


T +386 31 451 925
E info@mgbs.si
W www.bsi.si/o-nas/mala-galerija-banke-slovenije

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Saturday, 11 – 7PM


As early as 1952, the Bank of Slovenia opened its exhibition room Mala galerija for small, carefully selected exhibitions of local and foreign artists. This long-standing tradition was recently revived in cooperation with the University of Ljubljana: the doors were opened to young artists. This year, a series of exhibitions is being prepared with artists and creatives from various faculties of the University of Ljubljana in the fields of visual arts, sculpture, photography, design, textiles, architecture and landscape architecture, music, computer science and theatre.