Lighting Guerrilla Festival: Space Festival Svetlobna Gverila: Prostor


Group exhibition
Skupinska razstava

Main exhibition of the Lighting Guerrilla Festival Osrednja razstava Festivala Svetlobna Gverila

Artists Umetnice_ki: Beam Team, Iva Ferlinc, Lene Lekše, Camila Mejía, Erik Wälz

Curated by Kurira:
Katerina Mirović, Nika Erjavec, Janez Grošelj

22/05 – 27/08/2023


The main exhibition of the 17th Lighting Guerrilla Festival on the theme of Space is on display at the Match Gallery, featuring works by Iva Ferlinc, Lene Lekše, Camila Mejía and Erik Wälz and the Beam Team. Space, this intangible and unlimited givenness, where the totality of reality unfolds on the line of time, raises many questions and, at the same time, raises a series of issues that are of great importance for many aspects of contemporary life. The light installations related to the theme will be on display in the gallery also after the festival, until the end of August.


V Galeriji Vžigalica je na ogled osrednja razstava 17. festivala Svetlobna Gverila na temo prostora, na kateri svoja dela predstavljajo avtorji Iva Ferlinc, Lene Lekše, Camila Mejía in Erik Wälz ter Beam Team. Prostor, ta nesnovna in neomejena danost, kjer se na premici časa razgrinja totaliteta stvarnosti, odpira številna vprašanja in hkrati načenja vrsto problematik, še kako pomembnih za mnogotere vidike sodobnega življenja. Svetlobne instalacije, ki se na izbrano temo navezujejo, bodo v galeriji na ogled tudi po festivalu, vse do konca avgusta.


Organisation Organizacija:
Strip Core/Forum Ljubljana, coproduction Museum and Galleries of Ljubljana (MGML) Strip Core/Forum Ljubljana v koprodukciji z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML)


Match Gallery
Trg francoske revolucije 7
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 241 25 13
E galerija.vzigalica@mgml.si
W mgml.si/en/match-gallery

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM


Match Gallery, as its name suggests, is a place for fiery new ideas and a venue for various projects within the field of contemporary art, audio-visual, performative and other artistic practices. Match Gallery is one of the most flexible exhibition venues of the Museum and Galleries of Ljubljana and has the role of a mediator of cultural heritage through contemporary art. Its exhibition projects strive to collaborate with curators, artists and scholars, who explore and present cultural heritage in innovative ways.