Lighting Guerrilla:
Shadows and Reflections

Svetlobna gverila:
Sence in refleksijeArtists Umetnice_ki: Erik Mátrai, Andrej Štular & Janez Grošelj, Moritz Wehrmann, Stran22, Ana Karlin23/05 – 18/06/2022


In 2022, the Match Gallery is again the central venue for the Lighting Guerrilla Festival entitled Shadows and Reflections, this time in its 16th edition. The theme is broadly defined; shadows and reflections are intended not only as a formal exploration of shadows and reflections as light phenomena, but also as a metaphorical treatment of the various traces and reflections that contemporaneity has left in people's consciousness. The Match Gallery features light installations by Erik Mátrai (Turul), Moritz Wehrmann (Alter Ego) and the collective Stran22 (Ambigram), the spatial installation City – Sketch by Andrej Štular and Janez Grošelj, and the project Dissociation by Ana Karlin. The festival works also fill the spaces in the immediate vicinity of the gallery and other selected locations in Ljubljana.

Galerija Vžigalica bo tudi v letu 2022 osrednje prizorišče 16. festivala Svetlobna gverila, ki ga bo zaznamovala tema Sence in refleksije. Tema je zastavljena široko; senc in refleksij ne gre razumeti zgolj kot formalno raziskovanje svetlobnih pojavov senc in odbojev, temveč gre tudi za metaforično obravnavo najrazličnejših sledi in refleksij, ki jih v zavesti subjekta pušča sodobni čas. V Galeriji Vžigalica bodo na ogled svetlobne instalacije Erika Mátraia (Turul), Moritza Wehrmanna (Alter Ego) in kolektiva Stran22 (Ambigram), prostorska postavitev Mesto – skica Andreja Štularja in Janeza Grošlja ter projekt Disociacija Ane Karlin. Festivalska dela bodo zapolnila tudi površine v neposredni okolici galerije ter po drugih izbranih lokacijah po Ljubljani.Organisation Organizacija
Strip Core/Forum Ljubljana, Museum and Galleries of Ljubljana, Italian Cultural Institute in Slovenia, Puppet Theatre Nebo, PiNA, RUK Network Strip Core/Forum Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, LG Nebo, PiNA in konzorcij RUK


Match Gallery
Trg francoske revolucije 7
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 241 25 13
E galerija.vzigalica@mgml.si
W mgml.si/en/match-gallery

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM


Match Gallery, as its name suggests, is a place for fiery new ideas and a venue for various projects within the field of contemporary art, audio-visual, performative and other artistic practices. Match Gallery is one of the most flexible exhibition venues of the Museum and Galleries of Ljubljana and has the role of a mediator of cultural heritage through contemporary art. Its exhibition projects strive to collaborate with curators, artists and scholars, who explore and present cultural heritage in innovative ways.