Luna Woelle: Imaginary Robotics Imaginarna robotika


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Martin Bricelj Baraga

20/04 - 28/05/2023


Artist statement:

Leaning on my personal story and creative work, the concept itself represents the inner conflict of a modern human and their own personal struggle with adaptation to evolving technology and getting drawn into this idea of a highly functioning, extremely conventional society, ensuing in loss of touch with nature. It's how I feel moving to a highly convenient and technologically advanced metropolis, where concrete and machines equal human success and security. This transition on a personal level triggers nostalgia and the feelings of guilt, an inner conflict about shame and acceptance of the fact that the reliance on technology is the only way to thrive and survive. Saying that, the progression also brings on a lot of excitement – everything is rapidly changing and there is always a newer version of new, making it challenging to stay on top of this man-made evolution. Here comes the idea for Imaginary Robotics – driven by a guilty feeling of getting lost in consumerism, I create objects that highly resemble a functional apparatus, but are really just superficial and meaningless. They represent capitalist goods that make us high from dopamine, but leave us feeling empty and insecure, paving our road to addiction.


Koncept se opira na mojo osebno zgodbo in ustvarjalno delo ter predstavlja notranji konflikt sodobnega človeka in njegov osebni boj s prilagajanjem na razvijajočo se tehnologijo in vpletanjem v idejo o visoko funkcionalni, izjemno konvencionalni družbi, kar ima za posledico izgubo stika z naravo. Tako se počutim, ko se preselim v zelo priročno in tehnološko napredno metropolo, kjer se beton in stroji enačijo s človekovim uspehom in varnostjo. Ta prehod na osebni ravni sproži nostalgijo in občutke krivde, notranji konflikt o sramu in sprejemanju dejstva, da je odvisnost od tehnologije edini način za uspeh in preživetje. Ob tem pa je treba reči, da napredek prinaša tudi veliko vzemirjenja – vse se hitro spreminja in vedno je na voljo novejša različica novega, zato je izziv ostati na vrhu te evolucije, ki jo je ustvaril človek. Od tu prihaja ideja za Imaginarno robotiko – ker me žene občutek krivde, da se izgubljam v potrošništvu, ustvarjam predmete, ki so zelo podobni funkcionalnemu aparatu, v resnici pa so le površinski in brez pomena. Predstavljajo kapitalistično blago, ki nas navdaja z dopaminom, a v nas pušča občutek praznine in negotovosti ter nam utira pot do zasvojenosti.


Organisation Organizacija:
MoTA – Museum of Transitory Art
MoTA – Muzej tranzitornih umetnostiMoTA Museum of Transitory Art
Celovška 42b
SI—1000 Ljubljana


T +386 40 809 809
E mota.museum@gmail.com
W http://motamuseum.com

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Open by appointement ONLY!


MoTA is a multidisciplinary platform engaged in the exploration, production and presentation of transitory, experimental and live art forms. MoTA is a museum without a permanent collection or permanent space in various locations and contexts in temporary physical and virtual spaces. MoTA LAB is a working laboratory and occasional venue for live events, workshops, social events and exhibitions. It is a project space with a focus on sound, kinetic, light and time-based works. As a temporary museum space, it is home to the MoTa ArteFacts collection.