Simon Macuh: Interconnectedness Medpovezanost


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Anabel Černohorski, Nataša Serec

26/05 - 21/06/2023


The content of the multi-part installation consists of conversations with people – the living fibre of Metelkova. The conversations paint the immediate mental and experiential structure of the societal and, above all, social space. Communication is the necessary essence for functioning in such an alternative form. In the five windows of the Night Window Display Gallery Pešak, five-letter words will be spelt out from the conversations, which will be at the same time heard over the radio frequency for a fortnight or read aloud in words in real and virtual environments. A synchronous interplay of correspondences.

The exhibition is part of a month-long artist residency at Studio Asylum (KUD Mreža), AKC Metelkova mesto. The Night Window Display Gallery Pešak is a semi-street gallery. It can only be visited from the public area of AKC Metelkova mesto (unlimited time). A visit at night is recommended.


Vsebino večdelne instalacije tvorijo pogovori z ljudmi - živim tkivom Metelkove. Pogovori slikajo neposredni mentalni in doživljajski ustroj družbenega ter predvsem družabnega prostora. Komunikacija je nujna podstat delovanja v taki alternativni obliki. Pet oken Galerije Nočna izložba Pešak bo izpisovalo pet-črkovne besede iz pogovorov, ki bodo hkrati dva tedna poslušljivi preko radijske frekvence ali brani v besedi tako v realnem kot virtualnem okolju. Sinhroni preplet ujemanja.

Razstava je del enomesečne umetniške rezidence v Ateljeju Azil (KUD Mreža), AKC Metelkova mesto. Galerija Nočna izložba Pešak je pol-ulična. Ogled je mogoč le iz javne površine (časovno neomejeno) AKC Metelkova mesto. Priporočen je ogled v nočnem času.


Organisation Organizacija:
Night Window Display Gallery Pešak and Studio Asylum (KUD Mreža) Galerija Nočna izložba Pešak in Atelje Azil (KUD Mreža)


Night Window Display Gallery Pešak
Masarykova 24
SI—1000 Ljubljana


E galerijapesak@gmail.com
W http://pesak.org

︎ Facebook

OPENING HOURS:
Every day, from dusk to 1AM


Night Window Display Gallery Pešak cannot be entered. The artworks are located behind five windows and are visible from a public area. The invited artists present works created specifically for this space. The exhibition programme follows the concept of combining classical art forms (sculpture, painting, comics, illustration, photography) and contemporary media, with the aim of effectively using light media as a means of expression. The gallery promotes contemporary, relevant ideas, thoughtful, engaging concepts, approaches and visions, classical and (moderately sophisticated) technical installations that coexist within contemporary art.