Back to Black.
Contemporary Analogue and Hybrid Photography

Back to Black.
Sodobna analogna in hibridna fotografijaArtists Umetnice_ki: Balasz Deim, Alessandra D’intino, Jošt Dolinšek, Lena Feitl, Elí Joteva, Rainer Riedler, Peter Koštrun, Roberto Kusterle, Borut Peterlin, Eva Petrič, Herman Pivk21/04 – 28/05/2022


The Back to Black project is an international project with which Photon joins the worldwide trend to revive interest in black and white, analogue and so-called hybrid photography, especially in the contemporary, creative use of old photographic techniques. In modern times, these are often associated with the use of contemporary technologies which expand the creative field of application and bring original solutions even in today's predominantly digital age. In terms of content, this research focuses on the presentation of different approaches by contemporary artists to a medium that was predicted to become extinct not so long ago.

Projekt Back To Black je zastavljen kot mednarodni projekt, v katerem se v Photonu priključujemo globalnemu trendu ponovnega oživljanja zanimanja za črno-belo, analogno in t. i. hibridno fotografijo ter predvsem za sodobno, kreativno uporabo starih fotografskih tehnik. Te se v sodobnem času velikokrat povezujejo z uporabo sodobnih tehnologij, kar širi kreativno področje uporabe in prinaša izvirne rešitve tudi za današnji, pretežno digitalni čas. V vsebinskem smislu gre za raziskavo, s katero želimo predstaviti različne pristope sodobnih avtorjev k mediju, ki so mu nedolgo nazaj napovedovali izumrtje.Organisation Organizacija
Photon Gallery Galerija Photon
*
Saturday 12.00–15.00, closed on Sunday
V soboto 12.00–15.00, v nedeljo zaprto

Photon Gallery
Trg prekomorskih brigad 1
SI—1000 Ljubljana


T +386 69 911 615
E info@photon.si
W www.photon.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 12 – 6PM 


Photon Gallery – Centre for Contemporary Photography has been professionally and systematically covering the fields of modern and contemporary photography of the post-war period in Central Europe since 2003. It regularly cooperates with various European photographic institutions, galleries, festivals and fairs. As part of their international activities, they organised the festival Photonic Moments – Month of Photography between 2005 and 2016. They are partners and co-organisers of two leading photographic events in the region – Art Photo Budapest and the Rotlicht Festival in Vienna, where their unit – Photon Gallery Vienna – has also been active since 2013.