Rock, Paper, Scissors. Architectural Heritage in Graphics
Kamen, papir, škarje
Arhitekturna dediščina v grafiki 


Artists Umetnice_ki: Sara Bezovšek, Marko K. Gavez, Janja Kosi, Tereza Prepadnik, Žiga Roš, Jaka Teršek


13/05 – 14/10/2022


The exhibition Rock, Paper, Scissors is the second collaboration between DobraVaga and Plečnik House and presents the works of six young artists. Five years after the Jože exhibition of graphic prints inspired by the life and work of Jože Plečnik, the artists have based the designs for their graphic prints on questioning the concept of architectural heritage. The exhibition speaks of the playful connection between the architectural world that surrounds us and the many artistic expressions of the artists who contemplate and depict it.

Razstava Kamen, papir, škarje: Arhitekturna dediščina v grafiki je drugo gostovanje galerije DobraVaga v Plečnikovi hiši ter predstavlja dela šestih mladih umetnic in umetnikov. Po petih letih od razstave grafik Jože, ki jo je navdihovalo življenje in delo Jožeta Plečnika, so avtorji pri zasnovi grafičnih del tokrat izhajali iz prevpraševanja pojma arhitekturne dediščine. Razstava govori o igrivi povezanosti arhitekturnega sveta, ki nas obkroža, z mnogoterimi likovnimi izrazi avtorjev in avtoric, ki ga premišljujejo in upodabljajo.Organisation Organizacija
Plečnik House, Museum and Galleries of Ljubljana and Kino Šiška (DobraVaga) Plečnikova hiša, Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) in Kino Šiška (DobraVaga)


Plečnik House
Karunova 4, 6
SI—1000 LjubljanaT +386 1 280 16 04
E prijava@mgml.si
W mgml.si/sl/plecnikova-hisa/

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM


Walking through Ljubljana it is impossible to ignore the abundance of arrangements and architectural creations made by the Slovenian architect Jože Plečnik. Born in Ljubljana, Plečnik learned his craft in Vienna and acquired a creative broadness of mind in Prague. He deftly implemented his skills as he returned to Ljubljana, where he created the phenomenon now called Plečnik’s Ljubljana. Many of his ideas were conceived in his home, a house in Trnovo, a monument of national importance since 2009 and today a public museum. You are kindly invited to visit the Plečnik House and learn about this modest man responsible for such monumental architecture. Enter the house in which Plečnik’s Ljubljana was created!