FRIDAY
PETEK
26/05/2023
17.00

@Meeting point, Vrhovčeva ulica 8

Production spaces of contemporary art 
Produkcijski prostori sodobne umetnosti

Guided tour by Tjaša Pogačar

Voden sprehod s Tjašo Pogačar

Adequate working spaces are one of the key conditions for the production of contemporary art. How do artists in Ljubljana connect and organize themselves to provide suitable working conditions in the context of rising real estate prices and a general shortage of space for independent cultural activities? On a guided walk, emerging artists, creative initiatives, and independent organizations will open the doors of their workspaces and discuss ways to overcome the spatial problems that plague the artistic community in Ljubljana.

Tjaša Pogačar is an independent curator of contemporary art and co-founder and editor-in-chief of Šum, a journal and platform for art and theory-fiction. She is a curator of ISKRA DELTA - 34th Ljubljana Biennial of Graphic Arts (2021) and ZONE1, a section for emerging artists from Austria at the viennacontemporary art fair (2022). Since 2020 she is a curator-producer for new media and visual art at Projekt Atol Institute and runs an offsite/online curatorial project Plaza Protocol. In 2023 she curates also with Kunsthalle Bratislava. 

Registration required at hello@ljubljanaartweekend.com

Ustrezni delovni prostori so eden ključnih pogojev za produkcijo sodobne umetnosti. Kako se povezujejo in organizirajo umetniki v Ljubljani, da si v kontekstu višanja cen nepremičnin in splošnega primanjkljaja prostorov za neodvisne kulturne dejavnosti lahko omogočajo ustrezne pogoje za delo? Na vodenem sprehodu bodo vrata svojih delovnih prostorov odprli mladi umetniki, ustvarjalne iniciative in neodvisne organizacije, ter spregovorili o načinih premagovanja prostorske problematike, ki pesti ljubljansko umetniško skupnost.

Tjaša Pogačar je kuratorka sodobne umetnosti ter soustanoviteljica in glavna urednica Šuma, revije in platforme za umetnost in teoretsko fikcijo. Kurirala je ISKRA DELTA - 34. grafični bienale v Ljubljani (2021) in ZONE1, sekcijo za uveljavljajoče se umetnike iz Avstrije na sejmu viennacontemporary (2022). Od leta 2020 je kuratorka-producentka za nove medije in vizualno umetnost na Zavodu Projekt Atol in vodi offsite/online kuratorski projekt Plaza Protocol. V letu 2023 bo kot kuratorka sodelovala tudi s Kunsthalle Bratislava.

Obvezne prijave na hello@ljubljanaartweekend.com