Open Studio Residency 
Odprti atelje


Artist Umetnica: Valerija Intihar

26/05 - 27/08/2023


Valerija Intihar (1995) works as a photographer, textile designer and journalist in the field of art. For the past five years, she has been running a fashion brand called Fuga and collaborating with local platforms such as the Centre for Creativity, the Museum of Architecture and Design, the Mercedes-Benz Fashion Award and Ljubljana Fashion Week. Her light sculpture projects have been shown in both group and solo exhibitions at the Lighting Guerrilla Festival (2015–2021). She is currently finishing her master’s degree in photography at the Academy of Fine Arts and Design and has presented her photos in several group exhibitions (Gallery 7:069, Photon Gallery, ALUO Ponjava) and two solo exhibitions (P74 Gallery and F-Bunker). Within her photographic practice, she explores the positions of objects in the contemporary material-saturated world – at the intersection of documentation, the sculptural and manipulations in darkroom processes. She lives and works in Ljubljana.


Valerija Intihar (1995) deluje kot fotografinja, oblikovalka tekstilij in novinarka na področju umetnosti. Zadnjih pet let vodi modno znamko Fuga in sodeluje z lokalnimi platformami, kot so Center za kreativnost, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mercedes-Benz Fashion Award in Ljubljana Fashion Week. Njeni projekti svetlobnih skulptur so bili predstavljeni na skupinskih in samostojnih razstavah v okviru festivala Svetlobna gverila (2015-2021). Trenutno zaključuje magistrski študij fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, svoje fotografije pa je predstavila na več skupinskih razstavah (Galerija 7:069, Galerija Photon, ALUO Ponjava) in dveh samostojnih razstavah (Galerija P74 in F-Bunker). V svoji fotografski praksi raziskuje položaje predmetov v sodobnem materialno nasičenem svetu - na presečišču dokumentacije, kiparstva in manipulacij v temnici. Živi in dela v Ljubljani.


Organisation Organizacija:
RAVNIKAR GALLERY SPACE


R SPACE
Vošnjakova ulica 4
SI—1000 Ljubljana

T +386 40 846 069
E info@ravnikargallery.space
www.ravnikargallery.space

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Wednesday – Friday, 12 – 6PM

Saturday, 11 – 2PM


R SPACE is intended for the youngest generation of artists. It is a place of self-discovery where they can develop their own style, explore the space they occupy as artists, and familiarise themselves with the systems behind the contemporary art market.