Gašper Kunšič: Heimat Camp


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Tia Čiček


12/05 - 11/06/2023


The solo exhibition by Gašper Kunšič, Heimat Camp will be on view at Škuc Gallery from 12. May to 11. June. In his work, he appropriates the visual references from the rural environment of his childhood. By creating a new camp reality, he embellishes a space otherwise marked by pain and non-acceptance. He transforms the exhibition spaces into emotionally charged environments that subvert the traditional and create a new folklore world for those who do not belong.


Samostojna razstava Gašperja Kunšiča z naslovom Heimat Camp, bo med 12. majem in 11 junijem na ogled v prostorih Galerije Škuc. V svojem delu apropriira vizualne reference podeželskega prostora svojega odraščanja. Z ustvarjanjem nove camp realnosti olepša prostor drugače zaznamovan z bolečino in nesprejemanjem. Razstavne prostore preoblikuje v čustveno nabite ambiente, ki pokvirjajo tradicionalno in s tem ustvarjajo nov folklorni svet za tiste, ki ne pripadajo.


Organisation Organizacija:
Škuc Gallery (ŠKUC association), co-production of the artist’s book: MGLC - International Centre of Graphic Arts Galerija Škuc (Društvo ŠKUC), koprodukcija knjige umetnika: MGLC - Mednarodni grafični likovni centerŠkuc Gallery
Stari trg 21
SI—1000 Ljubljana

T +386 1 251 6540
E galerija@skuc.org
W www.galerijaskuc.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:

Tuesday – Sunday, 12 – 7PM


Škuc Gallery, under the auspices of ŠKUC Association, has been located at Stari trg 21 since 1978. In the four decades of its existence, Škuc Gallery has developed into a major international arts centre focusing on various forms of cooperation between cultural practitioners as well as local and international organisations, and working to develop, update and promote curatorial and artistic practices both locally and internationally.