Info Point.
The annual exhibition of the School for Curatorial Practices and Critical Writing World of Art

Info Point.
Letna razstava šole Svet umetnostiArtists Umetnice_ki: Lene Lekše, Danilo Milovanović, Najlepše mesto na svetu12/05 – 08/06/2022


The School of Curatorial Practice and Critical Writing World of Art was founded in 1996 to explore and promote the curatorial practices. This year's exhibition focuses on inaccessible, ephemeral or overlooked spaces within the city that, because of their authenticity, offer entry points for a departure from automatism and an active practice of spatial freedom. Info Point appears as one of the entry points into the mycelially interwoven series of urban spaces in which each individual is simultaneously the centre and the margin.

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti je nastala leta 1996 z željo po raziskovanju in promoviranju kuratorskih praks. Letošnja razstava tematizira nedostopne, efemerne alispregledane prostore znotraj mesta, ki zaradi svoje avtentičnosti izpostavljajo točke odklona od avtomatizma in aktivnega prakticiranja prostorske svobode. Info Point nastopa kot ena od vstopnih točk v micelijsko prepleteno serijo mestnih prostorov, v katerih je vsak posameznik središče in margina hkrati.Organisation Organizacija
Škuc Gallery and SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana Galerija Škuc in SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana


Škuc Gallery
Stari trg 21
SI—1000 Ljubljana

T +386 1 251 6540
E galerija@skuc.org
W www.galerijaskuc.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 12 – 7PM


Škuc Gallery, under the auspices of ŠKUC Association, has been located at Stari trg 21 since 1978. In the four decades of its existence, Škuc Gallery has developed into a major international arts centre focusing on various forms of cooperation between cultural practitioners as well as local and international organisations, and working to develop, update and promote curatorial and artistic practices both locally and internationally.