It Happened Very Close to Us
Zgodilo se je čisto blizu nasExhibition of memories
Razstava spominov


Participants Sodelujoče_i: Amila Adrović, Vesna Andree Zaimović, Igor Anjoli, Barbara Bulatović, Ahmed Burić, Suzy Curtis, Aida Čorbadžić, Sanja Derviskadić Jovanović, Elida Džanić, Maida Džinić, Goga Flaker, Erol Hadžimušović, Andreja Hočevar, Enes Hodžić, Hatidza Husejnović, Zulfija Husejnović Sirčić, Goran Janković, Davor Janjić, Emir Jelkić, Aida Kamišalić Latifić, Aleš Korpić, Mubera Korpić, Jani Kovačič, Vlado Kreslin, Irena Krtalić, Aida Kurtović, Tilčka Marin, Veljko Metikoš, Anica Mikuš Kos, Marijan Miletič, Rastko Močnik, Ismar Mujezinović, Damir Murathodžić, Boris A. Novak, Franko Pleško, Olga Popov, Draga Potočnjak, Inga Remeta, Valerija Skrinjar Tvrz, Rajko Stanković, Etbin Štefančič, Nebojša Tejić, Branko Uhlik, Milorad & Biljana Vojnović, Jurij Zaletel14/04 – 05/06/2022


On the occasion of the 30th anniversary of the beginning of the war and the arrival of migrants from Bosnia and Herzegovina in Slovenia, we take a look at our common but little-known experience through the personal memories of migrants and the people who welcomed them. The exhibition, which compiles personal recollections of 45 people with selected media reports and other documents, is divided into two parts, one in the Match Gallery and one in the Vodnik Homestead Gallery, where the focus is on the spaces and activities that allowed migrants with their enormous cultural capital to express themselves and create. The memories collected encourage us to reflect on our actions and attitudes towards people forced to leave their homes around the world.

Ob tridesetletnici pričetka vojne in prihoda pregnancev iz BIH v Slovenijo se s pomočjo osebnih spominov pregnancev in tistih, ki so ob njihovem sprejemu sodelovali in pomagali, obračamo k naši skupni, malo poznani izkušnji. Razstavi, sestavljeni iz osebnih spominov 45 posameznikov in posameznic, medijskega poročanja in drugega dokumentarnega gradiva, tvorita dva vsebinska sklopa, enega v Galeriji Vžigalica, drugega v Galeriji Vodnikove domačije, v kateri pozornost namenjamo tudi prostorom in aktivnostim, ki so pregnancem, ki so s seboj prinesli ogromen kulturni kapital, odprli vrata za izražanje in ustvarjanje. Zbrani spomini odpirajo prostor refleksije naših ravnanj in odnosa do vseh tistih, ki so na različnih koncih sveta vsak dan prisiljeni zapuščati svoje domove.Organisation Organizacija
Divja misel, coproduction Museum and Galleries of Ljubljana (MGML) Divja misel v koprodukciji z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML)


Vodnik Homestead Gallery
Vodnikova cesta 65
SI—1000 Ljubljana


T +386 5 903 75 10
E galerija@divjamisel.org
W www.vodnikovadomacija.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Friday, 10 – 6PM, Saturday and Sunday 10 – 2PM


Since 2015, the Vodnik Homestead Gallery has been located in the Vodnik Homestead, a house of reading, writing and storytelling, with a programme dedicated to illustration and comics. With a regular programme of exhibitions by the best-known authors of the older and younger generations and the combination of visual art and literature, it is a place that contributes significantly to the recognition of illustration and its creators. With its popular annual Illustration Fair in December and a permanent sales corner, it is also a central point of sale for original works in the field of illustration.