COMMUNITY.ENV


Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki: Ema Kobal, DILEMA, Jernej Čuček Gerbec, Carolina De Matthaeis, Nejc Trampuž, artistic collective umetniški kolektiv Kvadratni meter

Curated by Kurira:
Maša Žekš

19/05 - 07/07/2023


Community.env is a group exhibition of younger generation artists whose common point in their art practice is the questioning of the relationship between man and the environment in which he lives. The focus is on urbanism, various city spaces, community spaces, parks, third landscapes, suburban areas and architecture. The artists focus on environmentalism, the human factor, documentation of life in the city and capture of the urban pulse, as well as real property issues and the quality of life in each individual place.


Community.env je skupinska razstava umetnic_kov mlajše generacije, katerih skupna točka se v umetniški praksi kaže v prevpraševanju človeškega odnosa do okolja v katerem živi. V ospredje stopajo predvsem urbanizem, različne mestne površine, skupnostni prostori, parki, tretje krajine, obmestna območja in arhitektura. Umetnice_ki se posvečajo tako okoljevarstvu, človeškemu faktorju, dokumentiranju življenja v mestu in lovljenjem mestnih utripov, kot tudi nepremičninskemu vprašanju in kvaliteti življenja v posameznem kraju.


Organisation Organizacija:
Zavod ZRUT (Y Gallery) Zavod ZRUT (Galerija Y)Y Gallery
Trubarjeva ulica 79
SI—1000 Ljubljana


T +386 70 852 462
E info@galerijay.si
W www.galerijay.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday - Friday, 9 – 5 PM
Wednesday, 12 – 7 PM
Saturday - Sunday, closed
Y Gallery was founded in 2020 and presents some of the local artists such as Tina Dobrajc and Arjan Pregl, Sašo Vrabič and Mito Gegič. It strives to manage and establish a diverse exhibition program in the field of contemporary art, incorporating different media and curatorial approaches, and including artists of all ages. Annually, it organizes a group exhibition called ECOART, in which it presents new productions by young artists whose practice is related to ecology and environmental activism. For the future, the gallery is preparing to exchange exhibitions with galleries from the countries of the former Yugoslavia. The gallery's location on Trubarjeva Street, near the Cukrarna and the new Rog Center, makes it well connected to the central cultural events of the capital.