Pridružite se nam na tretji ediciji LJUBLJANA ART WEEKEND 2024!


Že tretje leto zapored muzeji, galerije, projektni prostori in druge umetniške pobude sodelujejo v štiridnevnem programu razstav in dogodkov, ki združuje širok nabor umetnikov, kuratorjev in umetniških strokovnjakov. Ljubljana Art Weekend, ki je brezplačen in za obiskovalce odprt vsak dan med podaljšanim koncem tedna, od petka, 24., do nedelje, 26. maja, med 12.00 in 18.00, vabi k raziskovanju naše partnerske mreže ter odkrivanju vrhunskih in raznovrstnih prizorišč sodobne umetnosti v našem mestu.  

V našem tretjem letu je Ljubljana Art Weekend združil moči z lokalno umetniško iniciativo, revijo ETC. Skupaj smo pripravili kuriran program, ki se bo priključil že utečenemu programu 30 partnerskih prizorišč, vključenih v platformo Ljubljana Art Weekend. ETC. je revija, ki izhaja enkrat letno in se zavzema za predstavitev sodobnih umetniških izrazov, ki segajo od Baltika do Balkana. Tudi ETC. praznuje svoj tretji rojstni dan: tema tretje številke revije, Selling Out oz. Razprodaja, je neposredno povezana s krovno temo Ljubljana Art Weekenda. Poglablja se v zapleteno resnico plačanega dela, negotove zaposlitve, samouresničevanja z delom in nenehnega boja za preživetje. Te teme bodo obravnavane v razpravah in predavanjih, na okrogli mizi, filmski projekciji, kuriranih sprehodih, obiskih ateljejev, performansih in številnih drugih dogodkih. 

Spremljajte novice na naši spletni strani in družbenih medijih, ta vikend pa označite v svojih koledarjih. Veselimo se, da vas bomo kmalu znova srečali! 

#LJUBAW2024

LJUBLJANA ART WEEKEND

MAY 23 — 26, 2024


NOVICE

IntervjuVerjamemo, da je sedaj pravi čas

V pogovoru z Laro Mejač


ETC. je mednarodna umetniška revija, ki izhaja enkrat na leto, njen cilj pa je ustvariti medij za predstavitev aktualne mednarodne in lokalne umetniške produkcije ter vzpostaviti skupno platformo na področju vzpostavljajoče se umetnosti "od Balkana do Baltika", kot se glasi njihov slogan.

V naslednjih treh letih bo revija ETC. prevzela umetniško vodenje LJUBLJANA ART WEEKEND. Ker imata naši mladi platformi veliko skupnih stališč in ciljev, smo se odločili združiti moči in temo revije povezati s programom art weekenda. 

Med pripravo letošnje edicije, ki bo tako tematsko povezana z naslednjo številko revije, naslovljene Selling Out (Razprodaja), smo se o letošnjem programu in njihovi viziji pogovarjali s kuratorko ETC. revije, Laro Mejač. 


Zasnova umetniške revije je sama po sebi zahtevna naloga. Ali lahko našim bralcem, ki edinstvenega formata ETC. morda ne poznajo tako dobro, razložiš njeno strukturo in vaš način delovanja?

Osrednja ekipa vključuje Ajdo Ano Kocutar in mene kot kuratorki ter Hano Čeferin kot urednico. Ekipno delo je ključno, saj nam omogoča, da v vsako številko vključimo različne perspektive glede izbrane teme in izbora umetnikov. Naše dejavnosti niso omejene na izdajanje revije; številni projekti, predstavljeni v reviji, najdejo pot do različnih razstav in predstavitev, ki jih organiziramo skozi leto med posameznimi številkami. V vsaki številki sodeluje tudi gostujoči kurator, kar nam omogoča boljše razumevanje drugih umetniških prizorišč iz regij, na katere se osredotočamo - letos smo sodelovali z latvijsko kuratorko Tīno Pētersone.

Drugi bistveni element našega načina delovanja je naša partnerska mreža. Revija je nastala v sodelovanju z DobroVago/Kinom Šiška, Ravnikar Gallery Space, Galerijo Fotografija in založbo Look Back and Laugh. Te povezave omogočajo sodelovanje različnih akterjev na lokalnem področju in hkrati odpirajo dodatne možnosti za mednarodni doseg.Kaj vas je prepričalo, da ste sprejele pobudo, da prevzamete umetniško vodenje Ljubljana Art Weekend? Kakšne so po vašem mnenju priložnosti oziroma prednosti povezovanja platform, kot sta naši?

Naše razmišljanje ob povabilu je bilo precej podobno vašemu - ne le, da si prizadevamo za številne iste cilje, ampak tudi delujemo v isti umetniški infrastrukturi, kar pomeni, da bomo verjetno naleteli na enake ovire in priložnosti. Imamo podobne ambicije pri pridobivanju občinstva, predstavljanju lokalne umetniške scene na mednarodni ravni ter pri mapiranju umetniške krajine v regijah, za katere menimo, da so pogosto spregledane. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi pri pripravi letošnjega programa in z združevanjem naših občinstev na tak ali drugačen način prispevamo k večji prepoznavnosti naših lokalnih umetnikov, umetniških prostorov in strokovnjakov, ki v njih delujejo.

Bliža se datum izida tretje številke revije ETC. Letošnja tema je Selling Out - nam lahko o njej poveš kaj več? Kako poteka postopek izbire teme?

Zelo se veselimo, saj je tretja številka trenutno že v tisku in bo predvidoma izšla konec marca. Pri izbiri teme vedno izhajamo iz lastnega stališča in izberemo vprašanja, ki se nam v danem trenutku zdijo pomembna, obenem pa upoštevamo fokuse, s katerimi se ukvarjajo mlajše generacije umetnikov. 

V tokratni številki raziskujemo pogoje dela v svetu umetnosti in širše, vprašanja komodifikacije, nezmožnost izhoda iz sistema, ki od nas zahteva vedno več ter nedelo, ki predstavlja nekakšen upor proti trenutnim razmeram. Umetniki, vključeni v tokratno številko, ustvarjajo v različnih medijih in prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Latvije, Poljske, Češke in Madžarske.

Ker verjamemo, da je ta tematika zelo aktualna in omogoča širok spekter različnih uvidov in umetniških pozicij, smo se odločili, da jo povežemo tudi z letošnjo edicijo Ljubljana Art Weekenda. Precej zlahka smo glavno temo povezali z različnimi dogodki glavnega kuriranega programa, ki se, kot smo že omenili, v takšni ali drugačni obliki ukvarja z idejami (neplačanega) dela, vprašanjem delovnih pogojev, itd.

Povej nam več o kuriranem programu, katere so novosti, ki jih lahko pričakujemo v tretji ediciji Ljubljana Art Weekend?

Ker ne želim prehitro razkriti preveč, naj omenim samo nekaj osrednjih dogodkov: organiziramo okroglo mizo z mednarodno priznanimi kuratorji, na kateri bomo razpravljali o vplivu trendov, delovnih pogojev, družbenih omrežij in digitalnih medijev na kuriranje dandanes. Sodelujoči kuratorji bodo nato sodelovali tudi na meet cute - dogodek mreženja lokalnih in mednarodnih umetnikov ter kuratorjev. Verjamemo, da lahko ta format ustvari nove vezi med lokalno umetniško sceno in mednarodno strokovno skupnostjo, s tem pa nove priložnosti za perspektivne uveljavljajoče se mlajše umetnike. Novost letošnjega programa je štipendija LJUBAW, ki bo dodeljena enemu od sodelujočih na dogodku Meet Cute; v skladu z letošnjo tematsko usmeritvijo smo se odločili, da nam dobitnik, o katerem bo odločil javni loterijski žreb, ni dolžan nikakršnega poročanja ali nove umetniške produkcije, temveč ga spodbujamo, da v štipendiji uživa kakorkoli že želi. Še en format Ljubljana Art Weekenda, ki ga še naprej razvijamo, so t. i. artwalks, kurirani vodeni sprehodi, ki so jih zasnovali različni kuratorji in umetniki ter bodo občinstvu omogočili povsem nov vpogled v umetniško produkcijo v Ljubljani skozi oči različnih profesionalcev na področju vizualne umetnosti. Kuratorska ekipa revije pripravlja tudi veliko skupinsko razstavo v negalerijskem prostoru, ki bo spremljala tretjo številko revije.

Poleg kuriranega programa je ključni element Ljubljana Art Weekenda, kot vedno, tudi tesno sodelovanje iniciative z več kot 25 umetniškimi institucijami, galerijami in projektnimi prostori, ki bodo poskrbeli za raznovrstna odprtja razstav, vodene oglede, delavnice in druge dogodke. Verjamemo, da bo letošnji program gostom iz tujine odprl nove poglede na naše lokalno umetniško prizorišče, hkrati pa bo ponudil izredno zanimive dogodke tudi za lokalno občinstvo. 

Zdi se, da je Ljubljana precej izolirana od mednarodnih umetniških (medijskih) prostorov in, kar je morda še pomembneje, od občinstva. Zaradi česa je po tvojem mnenju Ljubljano vredno obiskati?

Ljubljana je iz zgodovinskega in kulturnega vidika edinstven prostor. Je obvladljivo, majhno, pešcem naklonjeno mesto, ki vseeno ponuja veliko izbiro umetniških dogodkov in v katerem lahko vsakdo najde nekaj po svojem okusu. Od presenečenih gostov vedno znova slišimo, kako pestra je naša produkcija, a se še vedno zdi izolirana od mednarodnega umetniškega dogajanja. Mlajši slovenski umetniki na primer le redko dobijo priložnost, da svoja dela pokažejo v tujini, prepogosto pa so celo premalo zastopani v lokalnih javnih institucijah. Kljub temu je Ljubljana že dokazala, da je lahko aktivna udeleženka na evropski umetniški sceni; naj omenim le zbirko Arteast 2000+ (+MSUM), Društvo Igorja Zabela za kulturo in teorijo in nagrado Igorja Zabela, Manifesto 3, Ljubljanski grafični bienale in številne druge. Mislim, da sta se format naše revije in pobuda za Ljubljana Art Weekend pojavili, ker smo opazili pomanjkanje sistemskih strategij za podporo lokalnim umetnikom pri njihovih mednarodnih udejstvovanjih, pa tudi potrebo po prizadevanjih, da bi dosegli širše občinstvo. Menimo, da smo sposobni pritegniti (več) strokovne javnosti, in verjamemo, da je sedaj pravi čas, da to storimo. 

In končno, kakšna je vaša vizija za prihodnost Ljubljana Art Weekenda? Kako si predstavljaš vlogo te iniciative v lokalnem in mednarodnem prostoru?

Predvsem želimo še naprej krepiti obstoječe povezave z lokalnimi akterji in razmišljati o alternativnih načinih oblikovanja novih formatov, trajnostnih struktur in programov, ki bi bili koristni za celoten umetniški sektor.

V naslednjih letih želimo vzpostaviti dolgoročne povezave in izmenjave s sosednjimi državami ter decentralizirati platformo z vključevanjem iniciativ iz drugih delov Slovenije. Z vsako novo edicijo še dodatno nadgrajujemo že vzpostavljena medijska in druga partnerstva. Opazili smo, da že imamo zvesto skupino občinstva, ki se vsako leto vrača, spodbudno pa narašča tudi zanimanje novih obiskovalcev, ki že načrtujejo svoj obisk v letošnjem letu. Skratka, (skromno) si želimo, da bi Ljubljana Art Weekend postal zapomnljiv dogodek za sodobno vizualno umetnost doma in v regiji ter vsakoletni dogodek, ki si ga je vredno zabeležiti v koledar.