Ava Zevop: Webbed Wide Worlds


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Maja Burja

26/05 - 02/06/2023


The project explores what artificial intelligence reveals as a "map of the world" that functions as a system of biases on the level of both cultural and computational processes. It observes different machine learning models as agents of extraction, categorisation and interpretation, first extracting data from original contexts and then re-synthesising it in relation to existing dominant forms of representation.


Projekt raziskuje kaj umetna inteligenca razkriva kot “zemljevid sveta”, ki kot sistem pristranskosti deluje tako na ravni kulturnih kot tudi komputacijskih procesov. Različne modele strojnega učenja opazuje kot agente ekstrakcije, kategorizacije in interpretacije, kjer so podatki najprej izvzeti iz izhodiščnih kontekstov, nato pa resintetizirani v odnosu do obstoječih dominantnih form reprezentacije.


Organisation Organizacija:
Ljudmila Art and Science Laboratory (under the auspices of konS, the Platform for Contemporary Investigative Arts)
Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost (pod okriljem konS, platforme za sodobno raziskovalno umetnost) 


osmo/za 
Slovenska cesta 54
SI-1000 Ljubljana


T +386 40 809 809
E info@osmoza.si
W www.osmoza.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Project Specific


Osmo/za is an art production and development center, cultural venue and residential space located in the center of Ljubljana on the 8th floor of a skyscraper built in the 1960s. It functions as an art-community hub, where the diverse creative and intellectual activity of individuals with different backgrounds - artists, researchers, programmers, designers, technologists, producers - is intertwined. Osmo/za was established in 2017 by three non-governmental cultural organizations with a long history of activities in the field of contemporary arts, science and technology - Delak Institute, Projekt Atol Institute and Ljudmila Association.