THURSDAY
ČETRTEK 26/05/202212.00 ︎︎︎ 18.00


Exhibition opening Odprtje razstave
@R SPACE, Gosposka 16

Bart Lunenburg: Ashes | Ashes
Solo exhibition Samostojna razstava16.00 ︎︎︎ 19.00


Exhibition opening and guided tour
Odprtje razstave in javno vodstvo
@Ulay Foundation, Vošnjakova 4

Open Time – Performing with and for the camera
Group exhibition Skupinska razstava


Guided tour at 17.00 with the curator Bas Hendrikx and the artists Artun Alaska Arasli, Jivan van der Ende and Julius Thissen. 


Voden ogled ob 17.00 s kuratorjem Basom Hendrikxom in umetniki Artunom Alaska Araslijem, Jivan van der Ende, in Juliusom Thissenom.
19.00


Exhibition opening Odprtje razstave
@osmo/za, Slovenska cesta 54, 8th floor 8. nadstropje

Staš Vrenko: ,separated values
Staš Vrenko: ,ločene vrednosti
Solo exhibition Samostojna razstava19.00 ︎︎︎ 24.00


Exhibition opening Odprtje razstave
@MAO, Rusjanov trg 7

BIO27, Super Vernaculars. Design for a regenerative future
BIO27, Supervernakularno. Oblikovanje za regenerativno prihodnost

The Biennial of Design Bienale oblikovanja
FRIDAY
PETEK 27/05/2022


11.00


Guided tour Javno vodstvo
@Podhod Ajdovščina, Prostor Hupa Brajdič Produkcija

Significantly Local: Janja Kosi and Tytus Szabelski
Lokalnega pomena: Janja Kosi in Tytus Szabelski
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour with the curators of the exhibition:
Hana Čeferin, Ajda Ana Kocutar and Lara Mejač
Javno vodstvo s kuratorkami razstave


16.00


ŠTUDIO: POP-UP
@DobraVaga Gallery, Adamič-Lundrovo nabrežje 5

As part of the Ljubljana Art Weekend, DobraVaga has prepared a commercial pop-up exhibition by the Študio photographic studio and creative space, located in Ljubljana. Members Bor Cvetko, Nik Erik Neubauer, Matic Pandel, Lucija Rosc, Anja Smaka and Jaka Teršek approach the photographic medium in different ways and share an interest in contemporary photographic practices. The exhibition features their existing and latest zines, artist books, photographs and prints.

Pop-up prodajna razstava fotografskega studia in kreativnega prostora Študio, ki se nahaja za Bežigradom v Ljubljani. Člani Bor Cvetko, Nik Erik Neubauer, Matic Pandel, Lucija Rosc, Anja Smaka in Jaka Teršek k fotografskemu mediju pristopajo na različne načine, združuje pa jih zanimanje za sodobne fotografske prakse. Na razstavi bodo predstavili že obstoječo in najnovejšo produkcijo zinov, knjig umetnika, fotografij in grafik.16.00 ︎︎︎ 18.00


Young Collectors: Speed dating
Young Collectors: Hitri zmenki
@Cukrarna Gallery, Poljanski nasip 40

The event is designed to give advice to beginners embarking on the path of collecting. Young collectors will seek advice and guidance on how to build their own art collections from seven representatives of the professional community. The group of experts consists of Barbara Čeferin, Elsa König, Florian Langhammer, Polona Lovšin, Piera Ravnikar, Franziska Resinger, Roman Uranjek and Saskia Wiesenthal.

Maximum number of participants: 10.
Registration required: info@cukrarna.art.

Dogodek, zasnovan po principu »hitrih zmenkov«, je namenjen svetovanju začetnikom, ki se podajajo na pot zbirateljstva. Mladi zbiratelji bodo pri sedmih predstavnikih in predstavnicah strokovne javnosti iskali nasvete in usmeritve pri tem, kako (z)graditi lastno umetniško zbirko. Skupino strokovnjakov bomo sestavljali Barbara Čeferin, Elsa König, Florian Langhammer, Polona Lovšin, Piera Ravnikar, Roman Uranjek in Saskia Wiesenthal.


Maksimalno število udeležencev: 10.
Obvezna prijava na: info@cukrarna.art.17.00


Guided tour Javno vodstvo
@City Art Gallery Ljubljana, Mestni trg 5

Artist – Collector – Public. The Hilger Collection
Umetnik – zbiratelj – javnost. Umetniška zbirka Hilger
Group exhibition Skupinska razstava

Guided tour with Anke Wiedmann, collection manager and Ernst Hilger, gallerist and collector
Voden ogled s skrbnico zbirke Anke Wiedmann ter galeristom in zbirateljem Ernstom Hilgerjem.17.00


Guided tour and artist talk
Javno vodstvo in pogovor z umetnico_ki
@Photon Gallery, Trg prekomorskih brigad 1

Back to Black. Contemporary Analogue and Hybrid Photography
Back to Black. Sodobna analogna in hibridna fotografija
Group exhibition Skupinska razstava

A guided tour of the exhibition and artist talk with Jošt Dolinšek and Eva Petrič, led by Špela Pipan. Registration not required. Information: +386 59 977 907.

Voden ogled razstave ter pogovor z umetnico Evo Petrič in umetnikom Joštom Dolinškom, ki ga bo vodila Špela Pipan. Prijava ni potrebna, kontakt: +386 59 977 907.18.00


Guided tour Javno vodstvo
@Alkatraz Gallery, Masarykova 24

Živa Drvarič: aparthotel
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour with Iza Pevec, curator of the exhibition
Voden ogled s kuratorko razstave Izo Pevec.18.00


Exhibition opening and guided tour

Odprtje razstave in javno vodstvo
@P74 Gallery, Trg Prekomorskih brigad 1

Our Ships Naše ladje
Group exhibition Skupinska razstava18.00


Exhibition opening Odprtje razstave
@Palača Cukrarna, Ambrožev trg 3

Created in Slovenia Ustvarjeno v Sloveniji
Group exhibition (Centre for Creativity/MAO) Skupinska razstava (Center za kreativnost/MAO)18.00


Exhibition opening Odprtje razstave
@Palača Cukrarna, Ambrožev trg 3

Marcin Rusak Studio: DNA of Things
Group exhibition (BIO27 Super Vernaculars satellite programme) Skupinska razstava (satelitski program BIO27 Supervernakularno)18.00 ︎︎︎ 19.00


Performance by Mateja Bučar, I would’ve been a palm tree
Performans Mateje Bučar, Bila bi palma
@Cukrarna Gallery, Poljanski nasip 40

The perversity of fortunes called reality is a flux of various interpretations or even creations of the human mind. There are dreams about a journey to an exotic world, about another, dreamlike life. In reality, we are confronted with an immobile, static life that is always anchored to only one point. In this situation, we try to find a way that connects dreams and reality.

The performance, which can also function as an installation, shows movement (dance) that is always in one place – it is "hooked" in the middle of a space, but is constantly engaging with the space around it.

The event is free of charge.
Registration required: info@cukrarna.art.

Perverzija usode, ki se imenuje realnost, je tok mnogoterih interpretacij in tudi kreacij človeškega uma. Obstajajo sanje o potovanju v eksotičen svet, o drugem in drugačnem, o sanjskem življenju, medtem ko se v resnici soočamo z vpetostjo, z zakoreninjenostjo v eno samo točko. V tej realnosti poskušamo najti pot, ki združuje oboje, sanje in resničnost.

Predstava, ki lahko deluje tudi kot instalacija, je izpeljana z gibanjem telesa, ki je ves čas povezano z eno samo točko v prostoru – »pripeto« je na sredino prostora, vendar se vseskozi sooča s celoto vsega, kar ga obdaja.

Dogodek je brezplačen.
Potrebna je prijava na info@cukrarna.art.19.00 ︎︎︎ 21.00


Round table discussion: Collecting art as a way to support a thriving art community
Okrogla miza: Zbirateljstvo in skupnost
@Cukrarna Gallery, Poljanski nasip 40

What is it that actually keeps an art community alive and dynamic? What forces are crucial in attracting local artistic production? How do collectors, galleries, art fairs and art consultants contribute to enlivening an art scene? And to what extent might the art world have to abandon some of its conventions in order to appeal to a new generation of collectors? The round table discussion brings together different voices from Vienna's art scene, which has developed and rejuvenated dynamically in recent years.

Florian Langhammer
Moderator, Co-Founder Collectors Agenda art magazine
Moderator, soustanovitelj revije Collectors Agenda

Saskia Wiesenthal
Art Collector, Hotel Marketing & Art Manager
Zbirateljica in vodja marketinga

Elsa König
Second generation gallerist, Christine König Galerie
Galeristka druge generacije, galerija Christine König

Lotte Puschmann
Independent curator and art consultant
Neodvisna kuratorka in svetovalka za umetnost

Franziska Resinger
Art collector, creative agency owner
Zbirateljica, lastnica kreativne agencije

Andreas Duscha
Artist
Umetnik

Okrogla miza bo s pestrim naborom uvidov najrazličnejših strokovnjakinj, ki prihajajo z dinamične in hitro razvijajoče se dunajske scene, preizpraševala medsebojne povezave različnih akterjev znotraj umetnostnih skupnosti, specifiko zbirateljstva sodobne umetnosti ter vlogo galerij, umetniških svetovalcev in umetnostnih sejmov v iskanju odgovorov na vprašanje, kako spodbuditi novo generacijo ljubiteljev umetnosti in njenih zbirateljev.20.00


Exhibition opening Odprtje razstave
@Night Window Display Gallery Pešak, Masarykova 24

Iris Pokovec: Are We Happy Yet? Is It Done?
Solo exhibition Samostojna razstava21.00 ︎︎︎ 02.00


Official LJUBAW party Vol.1
@Cukrarna.bar
DJs: Lottie / Anasta / Raketa / Katcha
VJ: Smech
SATURDAY
SOBOTA 28/05/2022
10.15 (11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15)


Visual performance by Petra Varl: Space in Two Acts. Second Act.
Vizualni performans Petre Varl: Prostor v dveh dejanjih. Drugo dejanje.

@NÓT Space for Art, Vodnikov trg 5a, entrance from Študentovska ulica, the last door of the last house on the right hand side on the way to Ljubljana Castle Vhod s Študentovske ulice, zadnja vrata zadnje hiše na desni strani na poti na Ljubljanski grad

The artist emphasises the experience of the viewer. Space, sound, light and body are not just external factors, but essential elements for understanding the artist's thoughts. The environment created by these four "active ingredients" draws the viewer into a game of unexpected perspectives and questions the relationship that arises between the body and the space.

Maximum number of participants: 1.
Registration required: +386 41 389 470.

Umetnica v ospredje postavlja gledalčevo izkušnjo. Prostor, zvok, svetloba in telo niso le zunanji dejavniki, temveč so bistveni elementi za razumevanje umetničinega trenutnega razmisleka o umetniškem delu. Prostor združuje štiri individualne »aktivne snovi«, le te pa gledalca vpeljujejo v igro nepričakovanih vidikov in preizpraševanja razmerja, ki vznika med telesom in prostorom.

Maksimalno število udeležencev: 1 oseba.
Obvezna prijava na +386 41 389 470.10.30


Guided tour Javno vodstvo
@MAO, Rusjanov trg 7

BIO27 Super Vernaculars. Design for a Regenerative Future
BIO27 Supervernakularno. Oblikovanje za regenerativno prihodnost
27th Biennial of Design 27. Bienale oblikovanja

Guided tour with Jane Withers, curator of the exhibition.
Registration required: izobrazevanje@mao.si.

Voden ogled s kuratorko razstave Jane Withers.
Potrebna je prijava na
izobrazevanje@mao.si.
11.00 ︎︎︎ 14.00


Young Collectors: Expert Tour, multiple locations
Young Collectors: strokovno vodstvo, več lokacij
Meeting point Zborno mesto @P74 Gallery

Expert tour for young collectors, led by Roman Uranjek.
Locations: P74 Gallery, ULAY Foundation, RAVNIKAR GALLERY and Galerija Fotografija. The tour ends at the City Art Gallery Ljubljana at the Artist – Collector – Public. The Hilger Collection exhibition for a discussion with the owner of the Hilger Collection, Ernst Hilger.

Registration required: info@ravnikargallery.space.

Strokovno vodstvo za mlade zbiratelje pod vodstvom Romana Uranjeka.
Lokacije: Galerija P74, ULAY Fundacija, RAVNIKAR GALLERY in Galerija Fotografija. Vodstvo se zaključi v Mestni galeriji na razstavi
Umetnik – zbiratelj – javnost. Pogovorom z lastnikom umetniške zbirke Hilger Ernstom Hilgerjem.

Obvezne prijave na info@ravnikargallery.space.11.00


Artist talk Pogovor z umetnico
@GalerijaGallery, Trg prekomorskih brigad 1

Zora Stančič: Commission Zora Stančič: Naročilo
Solo exhibition Samostojna razstava11.30


Guided tour with the artists Vodstvo z umetniki
@MoTA LAB, Celovška 42b

Terminal Drift Terminalni zdrs
Group exhibition Skupinska razstava

Visit the group exhibition and presentation of works with the artists. Registration not required. Information: mota.museum@gmail.com.

Ogled skupinske razstave in predstavitev del v družbi umetnikov. Prijave niso obvezne, za več informacij se obrnite na mota.museum@gmail.com.13.00


Guided tour Javno vodstvo
@osmo/za, Slovenska cesta 54, 8th floor 8. nadstropje

Staš Vrenko: ,separated values
Staš Vrenko: ,ločene vrednosti
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour of the exhibition with a presentation by the artist Staš Vrenko on the conceptual background and technological development process of his latest solo project.

Maximum number of participants: 15. Registration required: maja@ljudmila.org.

Vabljeni na vodstvo po razstavi, na katerem bo umetnik Staš Vrenko predstavil konceptualno ozadje in tehnološki razvojni proces najnovejšega samostojnega projekta.

Maksimalno število udeležencev: 15, obvezne prijave na maja@ljudmila.org.13.00


Discussion Pogovor ob razstavi
@City Art Gallery Ljubljana, Mestni trg 5

Artist – Collector – Public. The Hilger Collection
Umetnik – zbiratelj – javnost. Umetniška zbirka Hilger
Group exhibition Skupinska razstava

A discussion with Ernst Hilger, gallerist and collector, moderated by Barbara Sterle Vurnik, exhibition curator.

Pogovor ob razstavi. Sodeluje galerist in zbiratelj Ernst Hilger, vodi kustosinja razstave Barbara Sterle Vurnik.14.00


Guided tour Javno vodstvo 

@Kresija Gallery, Stritarjeva ulica 6


da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odg ... Artists in dialogue with a collection of poem Umetnice in umetniki v dialogu s pesniško zbirkoVisit the group exhibition and presentation of works with the artists. 

Ogled skupinske razstave in predstavitev del v družbi umetnikov. 15.00


Guided tour Javno vodstvo
@Podhod Ajdovščina, Prostor Hupa Brajdič Produkcija

Significantly Local: Janja Kosi and Tytus Szabelski
Lokalnega pomena: Janja Kosi in Tytus Szabelski
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour with the curators of the exhibition, Hana Čeferin, Ajda Ana Kocutar and Lara Mejač. 
Javno vodstvo s kuratorkami razstave 15.00


Guided tour Javno vodstvo
@MAO, Rusjanov trg 7

BIO27 Super Vernaculars. Design for a Regenerative Future
BIO27 Supervernakularno. Oblikovanje za regenerativno prihodnost
27th Biennial of Design 27. Bienale oblikovanja

Guided tour with Ria Hawthorn, assistant curator of the exhibition. Registration required: izobrazevanje@mao.si.

Voden ogled z asistentko kuratorke razstave Rio Hawthorn. Potrebna je prijava na izobrazevanje@mao.si.16.00 ︎︎︎ 18.00


Performance by Sanja Nešković Peršin: Point. No Return.
Performans Sanje Nešković Peršin: Točka. Brez povratka.
NÓT Space for Art, Vodnikov trg 5a, entrance from Vodnik Square vhod z Vodnikovega trga

The project connects the artist's areas of interest, whether through her professional pursuits or by reflecting on her intimate space and time. It represents the relationship between her public and her private life, her past and her present, and is drawn through an image that creates ambiguity, opens up space and transcends a linear reading of stories that always seem to interfere with our own reflection. It is a choreography of objects that symbolise the presence of light and the play of colours in relation to space.

Samostojni projekt umetnice preči umetničina interesna področja, bodisi prek njenih profesionalnih aspiracij ali pa z refleksijo njenega intimnega prostora in časa. Predstavlja razmerje med njenim javnim in zasebnim, preteklostjo in sedanjostjo ter se riše skozi podobo, ki ustvarja večpomenskost ter razpira prostor in presega linearno branje zgodb, ki vselej krni našo lastno refleksijo. Je koreografija objektov, ki simbolizirajo prisotnost svetlobe in igro barv, ki se odvija v odnosu do prostora.16.30


Guided tour Javno vodstvo
@Jakopič Gallery, Slovenska cesta 9

Letizia Battaglia: Photography as a Life Choice
Letizia Battaglia: Fotografija kot življenjska izbira
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour in English. Maximum number of participants: 40. Registration welcome: +386 1 42 54 096 (Tuesday–Sunday: 10.00–18.00).

Javno vodstvo v angleškem jeziku. Maksimalno število udeležencev: 40, prijave so zaželene, kontakt: 01 42 54 096 (torek–nedelja: 10.00–18.00).17.00


Opening of the exhibition & talk with the artist
Otvoritev & pogovor z umetnico
@Galerija Fotografija, Levstikov trg 7

Vanja Bućan: Birds of Paradise
Vanja Bućan: Rajske ptice
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour with the artist Vanja Bućan and the exhibition curator Hana Čeferin.
Javno vodstvo z umetnico Vanjo Bućan in kuratorko razstave Hano Čeferin.19.00


Round table discussion: Running Time
Okrogla miza: Running Time
@Atrij ZRC, Novi trg 2

A conversation with the emerging artists Artun Alaska Arasli, Jivan van der Ende, Bart Lunenburg, Julius Thissen and the curator Bas Hendrikx. They are all based in the Netherlands and are exhibiting in Ljubljana for the first time. We will discuss the current connections between their art practices and the inner specifics of their local space, which are lesser-known to the Slovenian public.

Na pogovoru bodo sodelovali uveljavljajoči se nizozemski umetniki, ki v Ljubljani razstavljajo prvič: Artun Alaska Arasli, Jivan van der Ende, Bart Lunenburg, Julius Thissen in kurator Bas Hendrikx. Pogovarjali se bomo o aktualnih povezavah med njihovimi umetniškimi praksami in notranjimi specifikami lokalnega prostora, ki so slovenskemu občinstvu manj znane.

Moderated by Hana Ostan Ožbolt, director of ULAY Foundation
Moderira Hana Ostan Ožbolt, direktorica Fundacije ULAY

Organisation Organizacija: RAVNIKAR GALLERY SPACE and ULAY Foundation in collaboration with ZRC SAZU RAVNIKAR GALLERY SPACE in Fundacija ULAY v sodelovanju z ZRC SAZU20.00


Concert Koncert
@Cirkulacija 2, Podhod Ajdovščina 2

Concert by the improvisation trio Andreas Røysum, Jošt Drašler, Vid Drašler (co-production FriForma and Circulation 2) in the setting of the exhibition The Common Denominator. Maximum number of participants: 50. Registration not required.

Koncert impro tria Andreas Røysum, Jošt Drašler, Vid Drašler (koprodukcija FriForma in Cirkulacija 2) v razstavnem okolju razstave Skupni imenovalec. Maksimalno število udeležencev: 50, prijava ni potrebna.20.00


Meet the Artists Druženje z umetniki
@MoTA LAB, Celovška 42b
21.00


Lighting Guerrilla, bike tour
Svetlobna gverila, vodstvo s kolesom
@assembly in front of Match Gallery, Trg francoske revolucije 7
Zbor pred Galerijo Vžigalica

LIGHTING GUERRILLA 2022: Shadows and Reflections
Svetlobna gverila 2022: Sence in refleksije
International light art festival Mednarodni festival svetlobne umetnosti

Guided bike tour with Dr. Skavčenko. Maximum number of participants: 20. Registration required: core@mail.ljudmila.org.

Vodstvo s kolesom, vodil bo dr. Skavčenko. Maksimalno število udeležencev: 20, obvezne prijave na core@mail.ljudmila.org.22.00


Guided tour Javno vodstvo
@Mala galerija BSI, Slovenska cesta 35

In Situ In si tu
Group exhibition Skupinska razstava
Lighting Guerrilla Svetlobna gverila

The guided tour is part of the Lighting Guerrilla bike tour.
Vodstvo je del kolesarskega vodstva Svetlobne gverile.18.00 ︎︎︎ 01.00


Official LJUBAW party Vol.2
@Cukrarna.bar
DJs: Dvidevat / Maša / Carmen / Warrego Valles


SUNDAY
NEDELJA 27/05/202210.15 (11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15)


Visual performance by Petra Varl: Space in Two Acts. Second Act. Vizualni performans Petre Varl: Prostor v dveh dejanjih. Drugo dejanje
NÓT Space for Art, Vodnikov trg 5a, entrance from Študentovska street, the last door of the last house on the right hand side on the way to Ljubljana Castle Vhod s Študentovske ulice, zadnja vrata zadnje hiše na desni strani na poti na Ljubljanski grad

The artist emphasises the experience of the viewer. Space, sound, light and body are not just external factors, but essential elements for understanding the artist's thoughts. The environment created by these four "active ingredients" draws the viewer into a game of unexpected perspectives and questions the relationship that arises between the body and the space.

Maximum number of participants: 1.
Registration required: +386 41 389 470.

Umetnica v ospredje postavlja gledalčevo izkušnjo. Prostor, zvok, svetloba in telo niso le zunanji dejavniki, temveč so bistveni elementi za razumevanje umetničinega trenutnega razmisleka o umetniškem delu. Prostor združuje štiri individualne »aktivne snovi«, le te pa gledalca vpeljujejo v igro nepričakovanih vidikov in preizpraševanja razmerja, ki vznika med telesom in prostorom.

Maksimalno število udeležencev: 1 oseba.
Obvezna prijava na +386 41 389 470.
11.00


Guided tour Javno vodstvo
@DobraVaga Gallery, Adamič-Lundrovo nabrežje 5

Heritage Dediščina
Group exhibition Skupinska razstava

Guided tour led by the exhibition curators Ajda Ana Kocutar and Lara Mejač. Maximum number of participants: 20. Registration required: info@dobravaga.si.

Vodstvo s kuratorkama razstave Ajdo Ano Kocutar in Laro Mejač. Maksimalno število udeležencev: 20, obvezne prijave na info@dobravaga.si.


11.00


Guided tour Javno vodstvo
@Museum of Modern Art, Cankarjeva 15

20th Century. Continuities and Ruptures
20. stoletje. Kontinuitete in prelomi
A selection of works from the national collection of Museum of Modern Art Razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije

The guided tour follows a thematic path (from the arrival of modernism in art on Slovenian territory, the avant-garde of the 1920s, partisan art, OHO and the retro-avant-garde of the 1980s) that draws the visitor's attention to the big question of the connections between art, politics and life, leaving them free to choose the one that best suits their interests.

Maximum number of participants: 25. Registration not required.
Information: izobrazevanje@mg-lj.si.

Vodstvo po razstavi sledi predvsem problemski poti (od vstopa likovnega modernizma v slovenski prostor, avantgarde dvajsetih let, partizanske umetnosti in OHO-ja do retroavantgarde 80-ih let), ki obiskovalca_ko opozarja na veliko vprašanje vozlov med umetnostjo, politiko in življenjem, sam_a pa lahko tudi poljubno izbere še tisto, ki mu_ji glede na zanimanje najbolj ustreza.

Maksimalno število udeležencev: 25. Prijave niso potrebne.
Več informacij na
izobrazevanje@mg-lj.si.11.00


Guided tour Javno vodstvo
@International Centre of Graphic Arts MGLC, Pod turnom 3

Photo/Print: The Role of Photography in 1970s Printmaking and Graphic Design
Foto/grafika: vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let
Group exhibition Skupinska razstava

Maximum number of participants: 20. Registration required: trgovina@mglc-lj.si.
Maksimalno število udeležencev: 50, obvezne prijave na trgovina@mglc-lj.si.13.00


Meet the Artists brunch: MY FAMILIAR UNFAMILIAR
Brunch z umetnicama: Nevena Aleksovski & Maja Babič Košir
Meet the Architect: Maja Stamenković
Druženje z arhitektko: Maja Stamenković
Open houses Slovenia Odprte hiše Slovenije 2022
@RAVNIKAR GALLERY, Levstikova ulica 3

MY FAMILIAR UNFAMILIAR (Maja Babič Košir & Nevena Aleksovski): I dreamed there was an island
Solo exhibition Samostojna razstava

Visit the gallery designed by the architect Maja Stamenković at RAVNIKAR GALLERY as part of the Open Houses Festival or see the first collaborative project of the newly formed artist duo MY FAMILIAR UNFAMILIAR.

V RAVNIKAR GALLERY si lahko v sklopu festivala Odprte hiše ogledate galerijske prostore, ki jih je oblikovala arhitektka Maja Stamenković, obenem pa si lahko z umetniškim dvojcem MY FAMILIAR UNFAMILIAR ogledate njun prvi skupni projekt.15.00


Guided tour Javno vodstvo
@Škuc Gallery, Stari trg 21

Info Point. The annual exhibition of the School for Curatorial Practices and Critical Writing World of Art
Info Point. Letna razstava šole Svet umetnosti
Group exhibition Skupinska razstava

Guided tour with the artists and curators of the exhibition.
Vodstvo s kuratorkami razstave ter sodelujočimi umetniki in umetnico.

Curators Kuratorke: Katarina Bogataj, Ajda Bračič, Hana Čeferin, Maša Knapič, Teja Kosi, Sanja Vatić, Maša P. Žmitek16.00 ︎︎︎ 18.00


Performance by Sanja Nešković Peršin: Point. No Return.
Performans Sanje Nešković Peršin: Točka. Brez povratka
NÓT Space for Art, Vodnikov trg 5a, entrance from Vodnik Square Vhod z Vodnikovega trga

The project connects the artist's areas of interest, whether through her professional pursuits or by reflecting on her intimate space and time. It represents the relationship between her public and her private life, her past and her present, and is drawn through an image that creates ambiguity, opens up space and transcends a linear reading of stories that always seem to interfere with our own reflection. It is a choreography of objects that symbolise the presence of light and the play of colours in relation to space.

Samostojni projekt umetnice preči umetničina interesna področja, bodisi prek njenih profesionalnih aspiracij ali pa z refleksijo njenega intimnega prostora in časa. Predstavlja razmerje med njenim javnim in zasebnim, preteklostjo in sedanjostjo ter se riše skozi podobo, ki ustvarja večpomenskost ter razpira prostor in presega linearno branje zgodb, ki vselej krni našo lastno refleksijo. Je koreografija objektov, ki simbolizirajo prisotnost svetlobe in igro barv, ki se odvija v odnosu do prostora.16.30


Guided tour Javno vodstvo
@Jakopič Gallery, Slovenska cesta 9

Letizia Battaglia: Photography as a Life Choice
Letizia Battaglia: Fotografija kot življenjska izbira
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour in Slovenian. Maximum number of participants: 40. Registration welcome: +386 1 42 54 096 (Tuesday–Sunday: 10.00–18.00).

Javno vodstvo v slovenskem jeziku. Maksimalno število udeležencev: 40, prijave so zaželene, kontakt: 01 42 54 096 (torek–nedelja: 10.00–18.00).17.00


Children’s Workshop: Where does contemporary art live?
Delavnica za otroke: Kje živi sodobna umetnost?
@Museum of Contemporary Art Metelkova, Maistrova 3

The Metelkova Museum of Contemporary Art (+MSUM) is no ordinary museum! It has huge entrance doors and slanted walls, some of the artworks move, paintings and sculptures have unusual shapes, and the exhibitions often surprise us with their playful art installations! On a tour of the +MSUM, we will first explore the public and hidden spaces, and then build our own museum on the museum platform! We will make it as a spatial model, and play with logos and other "visual" images.

Maximum number of participants: 20.
More information at izobrazevanje@mg-lj.si

Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) ni navaden muzej! Ima velikanska vhodna vrata, poševne stene, nekatere umetnine se gibajo, slike in kipi so nenavadnih oblik, na razstavi pa nas velikokrat presenetijo igrive umetniške instalacije. Ogledali si bomo +MSUM ter raziskali njegove javne in skrite prostore, potem pa se bomo na muzejski ploščadi lotili izdelave svojega muzeja! Izdelali ga bomo kot prostorsko maketo, se poigrali z logotipi in drugimi elementi »vizualne« podobe.

Maksimalno število udeležencev: 20. Prijave niso potrebne.
Več informacij na
izobrazevanje@mg-lj.si.17.00


Expert tour Strokovno vodstvo
@Museum of Contemporary Art Metelkova, Maistrova 3

During the guided tour, visitors will learn more about the legacy of the environmental activities of the OHO movement and the art collectives and practises that emerged from it, related works by other artists from the Arteast 2000+ collection, projects by contemporary artists, and the latest installation Emergency Exit by Marika and Marko Pogačnik, which responds to the question of whether there is a way out of the situation in which humanity and today's civilisation find themselves after entering the third millennium.

Maximum number of participants: 25.
More information at izobrazevanje@mg-lj.si.

Na vodenem ogledu bodo obiskovalci spoznali dediščino celostne okoljske dejavnosti gibanja OHO ter iz nje izhajajočih umetnostnih kolektivov in praks, sorodna delovanja drugih umetnikov iz zbirke Arteast 2000+, projekte sodobnih umetnikov, pa tudi najnovejšo instalacijo Zasilni izhod Marike in Marka Pogačnik, ki se odziva na vprašanje, ali je možen izhod iz položaja, v katerem se je po vstopu v tretje tisočletje znašel človeški rod skupaj s sodobno civilizacijo.

Maksimalno število udeležencev: 25. Prijave niso potrebne.
Več informacij na
izobrazevanje@mg-lj.si.18.00


Guided tour Javno vodstvo
@DUM Association of Artists, Kolodvorska ulica 6

Vadim Fiškin: Light Weight
Vadim Fiškin: Lahkota teže
Solo exhibition Samostojna razstava

Guided tour with the curator Vladimir Vidmar.
Voden ogled s kuratorjem Vladimirjem Vidmarjem.

PRE-EVENT

24/11/2021


DIFFERENT ANGLES
ON COLLECTING CONTEMPORARY ART
Pre-event Ljubljana Art Weekend 2022

15.00 ︎︎︎ 17.00


The first part will be dedicated to providing advice to collectors who are just starting out with their collections. It will be based on the principle of "quick dates", where (young) enthusiasts will have the opportunity to receive advice on how to build (up) their art collections from knowledgeable representatives of the Slovenian professional public: Zdenka Badovinac, Barbara Čeferin, Tevž Logar, Vasa Perović, Piera Ravnikar and Roman Uranjek. The event will feature works from their collections, prepared by the curator and artistic director of Cukrarna, Alenka Gregorič.

18.00 ︎︎︎ 20.00


The second part of the event will round off with a discussion between Tevž Logar and local and foreign guests. Contrary to the widespread opinion in Slovenia and in the wider Slovenian cultural and political sphere that buying artworks automatically means building an art collection, this is certainly not the case. The process of collecting artworks is a complex, multi-layered process that consequently also shapes the different meanings of traditions, geopolitical structures and the orientations of collections, thus making an important contribution to understanding cultural heritage today. Regardless of whether the art collections are simple or more complex, small or large, public or private, they are always very well considered ongoing projects that connect different aspects of selected narratives, both in terms of content and form. It should be emphasised, however, that the system of collecting artworks is by no means only made up of collectors, but of a whole series of elements and processes that need to be contextualised in order to fully understand the complexity of the mechanisms of collecting. And it is precisely this segment that is the thematic starting point for the Different Anglesdiscussion, in which the opinions and experiences of various agents from the world of contemporary art will be compared. The Slovenian collector Vasa Perović and the Romanian collector Ovidiu Șandor, whose collecting structures and focuses are different but establish a precise relationship between the local and the international arenas, will present their thoughts on their collections. Galleries play an extremely important indirect role in shaping collections by establishing long-term relationships with collectors in an attempt to provide them with a continuous and high-quality supply of artworks. This aspect will be presented by Christine König, the director of the legendary and prominent Vienna gallery that has been active in the field of contemporary art since the late 1980s. The discussion will be topped off by the reflections of Renger van den Heuvel, the long-time director of Viennacontemporary and founder of the new Spark Art Fair Vienna, which offers collectors, museums and institutions an exciting opportunity to discover artworks by young and established artists with an international dimension through an innovative new format of solo presentations. The discussion will be moderated by Tevž Logar.


RAVNIKAR GALLERY SPACE is the initiator for the creation of the international platform Ljubljana Art Weekend, prepared in cooperation with Cukrarna and the City of Ljubljana.

The initiative, like its numerous European counterparts, is committed to the appropriate presentation and promotion of contemporary visual art. As part of the various events of the extended weekend programme, we will join forces once a year with various partners: galleries, artist-run spaces, private collectors, museums and other public spaces and projects, as well as young, not-yet-established initiatives dedicated to contemporary art. During this time, art lovers from home and abroad will have the opportunity to visit Ljubljana and experience the rich and vibrant local contemporary art production first-hand.
The event is free of charge. Registration at info@cukrarna.art.
PCT (recovered-vaccinated-tested) requirements must be observed when entering Cukrarna.